Gå til hovedindhold
Temadag
Cybersikkerhed & Beredskab
Forsyningssikkerhed
Kun for medlemmer

Temadag om nye beredskabskrav til større kraftvarmeværker

Kraftvarmeværker er en del af de samfundsvigtige infrastrukturer, som er underlagt et skærpet trusselsbillede. Temadagen henvender sig til alle selskaber med kraftvarmeværker med over 10 MW elkapacitet og som fra 1. januar 2025 skal efterleve den nye beredskabslov samt EU direktiver.

Trusselsbilledet har ændret sig. Forsyningssektoren med bl.a. el og fjernvarme er en del af samfundets vitale infrastrukturer, som må beskyttes bl.a. gennem beredskabsarbejde.

Med ny ”Lov om styrket beredskab” skal større kraftvarmeværker overholde de nye regler om klassisk beredskab samt de to EU-direktiver for NIS2 og CER. Temadagen er desuden med fokus på, at selskaberne fremover også skal udarbejde beredskabsplaner for fjernvarmedelen af selskabets aktiviteter.

Der bliver overblik og indsigt i, hvordan de to EU-direktiver i praksis skal efterleves, både for el og varmedelen. Temadagen omfatter også beredskab inden for cybersikkerhed for IT- og OT-systemer.

Er temadagen noget for dig?

Temadagen er dedikeret alle kraftvarmeværker med over 10 MW elkapacitet, og i særlig grad medlemmer af Dansk Fjernvarmes Producentforum.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.00.

09.15 Velkomst
Jesper Koch, Dansk Fjernvarme

09.25 Kraftvarmeværker og ny beredskabslov samt EU-direktiver
Malene Hein Nybroe, Energistyrelsen

10.00 Kraftvarmeproduktion til elmarkedet i en beredskabssituation
Søren Rygaard, Danske Commodities

10.30 Pause

11.00 Beredskabsplanlægning, øvelser og kontrolrum
Simon Brandt, Trifork

11.30 Beredskabsplanen for IT- og OT-systemerne
Kasper V. Hyldgaard, Frontmatec

12.00 Frokost

12.45 Beredskabsplan og NIS2 for kraftvarmeværker
Niels Vestergaard, TD-K

13.15 Cyber Incident Response for kraftvarmeværker
Hvordan kommer vi hurtigt tilbage til normal drift?
Ketil Johansen, 2C Networks

13.45 Kaffe og kage

14.15 Beredskabsplanlægning i praksis på et kraftvarmeværk
Hvordan har kraftvarmeværkerne hidtil lavet beredskabsplaner?
Jesper Oxbøl, HOFOR

14.45 Kraftvarmeværker – certificering af beredskabsplanerne
Jens Bertelsen, Bureau Veritas

15.15 Hvad gør Dansk Fjernvarme samt opsamling og afslutning
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 29. august 2024.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.