Gå til hovedindhold

Hvilke områder er omfattet af dit medlemskab til Dansk Fjernvarme?

Faglig viden og sparring. Der er mange fordele ved at være medlem af Dansk Fjernvarme.

 • Læs op

Indhold

  Hos Dansk Fjernvarme ønsker vi at yde sparring og besvare tvivlsspørgsmål af teknisk, økonomisk, administrativt og lovgivningsmæssig karakter. Vi giver sparring på et overordnet niveau og ikke på sagsniveau.

  Ønsker du at se hvilke områder vi vejleder i, henviser vi til vores ydelseskatalog eller vores side over medarbejdere. Under hver medarbejder står der, hvilke områder de har fokus på.

  Dansk Fjernvarmes sekretariat

  I Dansk Fjernvarmes sekretariat arbejder vi for at sikre fjernvarmens interesser på forskellige områder. Du er velkommen til at kontakte os, for vi er klar til at hjælpe. Vores hovednummer er: Tlf. 76 30 80 00

  Idet Dansk Fjernvarme ikke råder over en rådgiveransvarsforsikring, kan vi ikke påtage os et rådgiveransvar. I tilfælde, hvor henvendelser peger i den retning, henvises medlemmerne til at benytte sig af rådgiverselskaber, revisorer og advokater.

  Følgende områder vejleder vi ikke i (listen er ikke udtømmende):

  • Medlemmernes private kunder
  • Medlemmernes individuelle aftaler
  • Sager om ansættelse