Gå til hovedindhold
Administration & Økonomi

Erfa-gruppen for administration og regnskab

Erfa-gruppens formål er at give medlemmerne mere viden om gældende regler på administrations- og regnskabsområdet.

08. feb. 2023
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Erfa-gruppen har et arbejdsudvalg, som består af mindst seks personer. Det er arbejdsudvalget, som planlægger erfa-mødet samt udarbejder rammer og hjælpeværktøjer, så det enkelte værk bedst muligt kan tilrettelægge den interne arbejdsproces for at opfylde gældende bestemmelser.

  Varmeforsyningsvirksomheder, der er medlemmer af Dansk Fjernvarme, kan optages som medlemmer af erfa-gruppen.

  Erfa-gruppens medlemmer er en blanding af økonomi- og regnskabschefer, bogholdere, administrative medarbejdere, driftsledere m.fl., som i det daglige sidder med det administrative.

  Medlemmer af erfa-gruppen modtager blandt andet nyhedsmailen UPDATE minimum to gange om året, hvor man bliver opdateret på nyheder omkring skat, restance, GPDR, afgørelser fra Forsyningstilsynet, Ankenævnet og meget, meget mere. Man kan også deltage i det årlige erfa-møde, som holdes både på Sjælland og i Jylland. Her mødes man med andre administrative medarbejdere fra andre værker. Vi har som regel en ekstern indlægsholder, der kommer med oplæg om aktuelle emner f.eks. forsikring, kontorarbejde, kommunikation, fysisk aktivitet ved skrivebordet, inddrivelse af restance og meget andet. Vi udveksler erfaringer og viden i pauserne, gennem lærerige spil og konkurrencer.

  Indmeldelse kan ske hos Dansk Fjernvarmes sekretariat.

  Hvert år vælges der medlemmer til arbejdsudvalget, som tidligere nævnt består af mindst seks personer. Valg til arbejdsudvalget gælder for to år og finder sted på erfa-mødet. Tre af arbejdsudvalgets medlemmer vælges i lige år og tre medlemmer vælges i ulige år.

  Arbejdsgruppen har også igangsat netværksgrupper, så medarbejdere på værkerne, som ønsker det, er kommet i en netværksgruppe med 4-5 andre værker. Der er i øjeblikket 11 netværksgrupper i gang.

  Arbejdsgruppen håber på endnu flere medlemmer, så meld dig til på ovennævnte adresse.

  Arbejdsudvalget:

  Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme (formand)

  Lisbet Damsbo Lund, Assens Fjernvarme (næstformand)

  Hanne Hansen, Næstved Fjernvarme

  Henriette Solmand, Viborg Varme A.m.b.a.

  Margit Kohls Poltan, Sønderborg Varme A/S

  Mette Kvist Jakobsen, Grenaa Varmeværk

  Susann A. Schmidt, Brørup Fjernvarme

  Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme (sekretær)

   

  Erfa-møde om administration og regnskab

  Se også