Gå til hovedindhold
Kursus
Jura
Administration & Økonomi

Forsyningsjurauddannelse - Almen 2

Hvor er de juridiske faldgruber i dit arbejde – og hvordan kan du tackle dem? Kom og få et 360 graders overblik over forsyningsjuraen, og lær at se, hvornår du skal være særligt opmærksom.

Forsyningsjurauddannelsen giver dig 360 graders overblik over den lovgivning, der har betydning for forsyningsbranchen. Dette modul giver dig en indføring i de emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger.

Uddannelsen er opbygget af 2 almene moduler og 4 fagspecifikke moduler: vand, spildevand, affald og varme. Alle moduler er af 2 dages varighed og kan tages individuelt i vilkårlig rækkefølge. De almene moduler indeholder emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger, mens de fagspecifikke moduler indeholder emner, der er gældende for den enkelte forsyningsart.

Følgende emner behandles på dette modul:

 • Erstatningsret
 • Opkrævning og inddrivelse
 • Ansættelsesret og overenskomster
 • Forbrugerret
 • Persondataret
 • Finansiering

Er uddannelsen noget for dig?

Forsyningsjurauddannelsen retter sig mod tekniske og administrative medarbejdere indenfor HR, økonomi, kunder samt planlæggere, projekterende og ledere, der har behov for kendskab til den lovgivning, som er gældende på forsyningsområdet.

Form

Uddannelsen er forankret i praksis, og der vil indgå aktuelle eksempler, værktøjer og paradigmer, du kan tage direkte med hjem og benytte i dit daglige arbejde. På kurserne er der tid til drøftelser og netværk med både undervisere og de andre kollegaer fra branchen.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med branchen.

Undervisere

Pernille Aagaard Truelsen, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Peter Nymann, Advokatfirmaet Energi & Miljø
Karen-Margrete Schebye, SJ Law

Der udstedes et kursusbevis efter hvert enkelt modul. Når du har gennemført de to almene moduler samt minimum ét fagteknisk modul udstedes desuden et diplom.

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Ønsker du at deltage i middagen uden overnatning, kan du sende en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Læs om de øvrige moduler her

 • Selskabsret
 • Myndighed, drift og myndighedsforberedende arbejde
 • Aktindsigt og miljøaktindsigt
 • Udbud, indkøb og aftaler
 • Fast ejendomsregulering, herunder ekspropriation
 • Juridisk kildelære og informationssøgning
 • Spildevandsplanlægning
 • Udledningstilladelser
 • Procedure for udformning af udledningstilladelser
 • Påbud og forbud
 • Tilslutningsbidrag og afledningsbidrag
 • Indtægtsrammeregulering
 • Aktuelle emner
 • Vandplaner og indsatsplanlægning
 • Skovrejsning, dyrkningsrestriktioner og BNBO
 • Vandforsyningsplanlægning
 • Indvindingstilladelser
 • Påbud og forbud
 • Vandforsyningsregulativ
 • Indtægtsrammeregulering
 • Anlægsbidrag og vandbidrag
 • Takster og gebyrer
 • Varmeplanlægning
 • Varmeaftaler med samarbejde og fusion mellem værker
 • Leveringsvilkår og udtrædelsesgodtgørelse
 • Særlige retlige rammer for kommunale varmeværker
 • Energibesparelser
 • Fjernkøling og procesvarme (eller andet aktuelt emne)
 • Skat og afgifter
 • Grundbegreber og aktører på affaldsområdet
 • Krav om selskabsudskillelse af kommunale affaldsaktiviteter
 • Nye rammebetingelser for affald til materialenyttiggørelse
 • Forsyningstilsynets nye rolle på affaldsområdet
 • Aftaler mellem kommuner og kommunale affaldsselskaber
 • Forbrændingssektorens fremtid og nye rammebetingelser

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.