Gå til hovedindhold
Elmarked & Eltariffer

Analyse: Udviklingen i kapacitet på termiske værker

Analysen "Udvikling i kapacitet på termiske værker" viser, at udviklingen i elkapaciteten reduceres hurtigere end myndighederne antager. Analysen er udarbejdet for Dansk Fjernvarme af Energy Modelling Lab.

25. okt. 2022
Tekst af Anders Balle Jørgensen, abj@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme præsenterer en ny analyse, lavet af Energy Modelling Lab på vegne af Dansk Fjernvarme og dets medlemmer med termisk elproduktionsanlæg. Analysen viser, at udviklingen i elkapaciteten reduceres hurtigere end myndighederne antager, eksempelvis i Energistyrelsens Analyseforudsætninger til Energinet.

  Rapporten giver et bud på fremskrivningen af den danske, termiske elproduktionskapacitet frem mod 2040 under de nuværende gældende rammevilkår, kendte politiske initiativer og udviklingsplaner for det øvrige energisystem. Fremskrivningen fokuserer på den kommende 10-års periode, men der gives et bud på op mod en 20-årig horisont.

  Analyse: Udviklingen i kapacitet på termiske værker
  Budskabsnotat udviklingen i kapacitet på termiske værker
  Forudsætninger - termisk kapacitet
  One pager - Udviklingen i kapacitet på termiske værker

  Analysens primære konklusioner er bl.a.:

  • Termisk elkapacitet risikerer udfasning hurtigere end forventet
  • En stor andel af de tilbageværende termiske værker har få driftstimer
  • Et elsystem med lav diversitet kommer med en risiko

  Risikoen for mangel på termisk elkapacitet kan få konsekvenser for elektrificeringen og den fremtidige elforsyningssikkerhed i Danmark. Derfor kalder Dansk Fjernvarme på løsninger, hvis der skal være nok regulerbar elproduktion til at bidrage til en øget elektrificering af Danmark, den grønne omstilling og en fortsat høj elforsyningssikkerhed i fremtiden. I analysen fremsætter Dansk Fjernvarme derfor følgende anbefalinger:

  • Politisk stillingtagen til behovet for regulerbar elproduktion
  • Iværksætte initiativer der understøtter, at elmarkedet kan fastholde regulerbar elproduktion
  • Opstille nationale målsætninger for arbejdet med en ny europæisk elmarkedsmodel

  Andre har også læst...