Gå til hovedindhold
Varmekilder
Afgifter & Tilskud

Afgift på biomasse skal ikke finansiere omlægning af erhvervsstøtte

Biomasse er en central energikilde i den grønne omstilling. Forslaget om at pålægge biomasse til energi en afgift vil derfor modarbejde Danmarks 2030-mål, skriver Dansk Fjernvarme, Green Power Denmark og DI.

26. jun. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Erhverv foreslår at omlægge erhvervsstøttesystemet med det formål at sikre konkurrencedygtige rammevilkår for alle danske virksomheder, store som små i by og land. Det kan vi kun være enige i.

  Vi mener, at der er brug for at tiltrække og fastholde alle virksomheder i Danmark og den arbejdskraft, det medfører. Det har vi brug for af flere samfundsmæssige og økonomiske årsager. En af dem, og måske den vigtigste, er grøn omstilling.

  Det er virksomheder rundt omkring i hele verden, også i Danmark, som skal sikre en hurtig, effektiv og konkurrencedygtig omstilling af vores samfund til at køre på grøn og billig energi.

  Derfor bliver der hård kamp om virksomhederne mellem lande, og Danmark bør selvfølgelig være i spidsen af konkurrencen om at fastholde og tiltrække dem.

  En afgift på bæredygtig biomasse vil reelt have den effekt, at forbrugerne får en højere energiregning, særligt fjernvarmeforbrugerne i de store byer.

  To slags biomasse

  En af de ændringer, som skal være med til at finansiere sænkelsen af selskabsskatten, er at pålægge energibranchens anvendelse af bæredygtig biomasse en afgift svarende til kulafgiften.

  Det giver ingen mening, da bæredygtig biomasse er en grøn og vedvarende energikilde.

  Med forslaget om en afgift på bæredygtig biomasse lader det til, at Dansk Erhverv for en stund har glemt den grønne omstilling, vigtigheden af forsyningssikkerhed for virksomhederne og hvorfor bæredygtig biomasse ikke har en sådan afgift i første omgang.

  Derfor er vi glade for, at deres indlæg kun er et forslag, som de selv nævner, og ikke en færdig liste.

  Når bæredygtigt biomasse netop ikke har den samme afgift som kul er det fordi, at den er på lige fod med andre vedvarende energikilder. Når biomassen er bæredygtig, er det en grøn og vedvarende energikilde.

  I energibranchen bruger vi udelukkende certificeret bæredygtig biomasse, som lever op til en række lovkrav, der i øvrigt er blandt de skrappeste bæredygtighedslovgivninger i verden. Lovgivning som branchen glædeligt støtter, for når vi bruger biomasse til energi, skal det selvfølgelig være bæredygtigt.

  En afgift på bæredygtig biomasse vil reelt have den effekt, at forbrugerne får en højere energiregning, særligt fjernvarmeforbrugerne i de store byer.

  Så vil der jo ikke være tale om en sanering af erhvervsstøtten, hvor man, som Dansk Erhverv beskriver det, omkalfatrer erhvervsstøttesystemet, men derimod en skat på at være fjernvarmekunde i en by, som finansierer skattelettelser til erhvervet.

  Men ikke alt biomasse er bæredygtig biomasse og derfor rettelig ikke vedvarende energi. Brugen af ikke-bæredygtig biomasse sker blandt små private forbrugere og importører der er undtaget for bæredygtighedslovgivningen.

  Som Klimarådet tidligere har påpeget, medfører brugen af ikke-bæredygtig biomasse ingen gevinster for klimaet. Derfor har Klimarådet også tidligere anbefalet, at ikke-bæredygtig biomasse afgiftspålægges.

  Så hvis Dansk Erhverv skal bruge finansiering til deres omkalfatring af erhvervsstøttesystemet, kan de jo overveje en afgift på den ikke-bæredygtige biomasse.

  Vi har brug for biomasse

  Bæredygtig biomasse er en central energikilde i den grønne omstilling, både nu men også fremover, om end forbruget vil falde. Det er i høj grad den bæredygtige biomasse, som sørger for, at danske hjem og virksomheder har grøn strøm og varme 99,9% af tiden.

  De danske kraftvarmeværker, som bruger bæredygtig biomasse, kan nemlig producere el og fjernvarme uanset hvorvidt solen skinner eller vinden blæser eller ikke gør.

  For mange danske virksomheder medfører strømafbrud regninger på mange millioner på grund af tabt produktion.

  At sikre virksomheder landet over en høj forsyningssikkerhed er således i lige så høj grad et konkurrencedygtigt vilkår i forhold til vores nabolande ligesom lav selskabs- og aktie-beskatning, som skal sørge for, at virksomhederne vælger os som deres tilholdssted. 

  Derudover er bæredygtigt biomasse en vigtig ingrediens i de grønne brændsler, som skal omstille CO2-tunge sektorer. Sammen med brint produceret på grøn billig strøm kan CO2 fra biomassefyrede kraftvarmeværker nemlig laves til brændstoffer, som skal bruges i morgendagens fly- og skibstrafik.

  De virksomheder, som skal producere de brændstoffer, vil vi gerne have ligger i Danmark og her vil adgang til grøn CO2 og brint være en faktor.

  Ydermere kan den bæredygtige biomasse bidrage med negative emissioner, som ifølge IPCC er nødvendigt, hvis vi skal nå at bremse de allerværste konsekvenser af klimaforandringerne.

  Dette indlæg er bragt i Altinget.dk og skrevet af Rune Moesgaard (Dansk Fjernvarme), Martin Dam Wied (Green Power Denmark) og Troels Ranis (DI).

  Andre klikkede på...