Gå til hovedindhold
Rammevilkår & Regulering
Konverteringer
Sektorintegration

NEKST-anbefalinger rammer rigtigt – og skævt

Så er NEKST klar med deres foreløbige anbefalinger for sporet ”Farvel til gas i danske hjem”. Anbefalingerne har været længe imødeset af sektoren, og nu hvor de foreløbige anbefalinger er landet, ser vi mange positive takter og nogle få bekymringer. Helt afgørende for øget tempo på udfasning af naturgas er imidlertid, at fjernvarmepuljen fyldes op, lyder det fra politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

25. jan. 2024
 • Læs op

Indhold

  Så er der næsten kommet hvid røg op af skorstenen hos NEKST-arbejdsgruppen for sporet ”Farvel til gas i danske hjem”. Efter ni måneders arbejde er de foreløbige anbefalinger kommet på bordet, som behandles færdig over de næste par uger. Formålet med anbefalingerne er at bygge videre på det momentum, der er blevet lagt for dagen de sidste to år, hvor naturgasudfasningen er blevet accelereret.

  I 2022 var der 415.000 husstande med gas som opvarmningsform. Det tal er i dag nede på cirka 300.000, hvor der ifølge Evida er blevet afkoblet mere end 100.000 boliger fra gasnettet de seneste to år. Der er altså sket noget, og fjernvarmesektoren står for hovedparten af de konverteringer.

  Fjernvarmeselskaberne har ved indgangen til 2024 godkendte projektforslag for konverteringer af yderligere 80.000 naturgasfyr. Hvis vi kigger på forventede projektforslag for 2024 kommer tallet op på udfasning af over 120.000 naturgasfyr.

  Indfrielse af dette potentiale afhænger dog netop af, at en række af NEKST’ens gode anbefalinger bliver samlet op politisk og gennemført – hurtigt.

  Fjernvarmepuljen er det største værktøj for en tempofyldt fjernvarmeudrulning

  NEKST anerkender i deres foreløbige udkast til anbefalinger, at fjernvarmepuljen mangler midler for at indfri potentialet for en effektiv fjernvarmeudrulning. Det er helt afgørende for, at vi kan indfri forventningerne fra kommuner, Folketinget og ikke mindst de mange boligejere, at vi får fyldt puljen op. Der er i 2024 afsat 150 mio. kroner., men vi kan se, at behovet for midler, der sikre udfasning af naturgas over hele landet er betydeligt større. Det så vi sidste år, og det vil vi se igen i år.

  Det er ikke ensbetydende med, at alle, der skifter fyret ud, skal have et tilskud. Men puljen er med til at stille sikkerhed for de store fjernvarmeinvesteringer. Det er også med til at øge forbrugertilslutningen til fjernvarmeprojekterne, så de får flere med om bord.

  De 150 mio. kroner, der er i puljen nu er vigtige for genetablering af puljen, som lukkede sidste år med en oversøgning på godt 300 mio. kroner. Men 150 mio. kroner er ikke nok.

  Jeg kan kun opfordre til, at når de endelige NEKST anbefalinger lander om et par uger, så er fjernvarmepuljen med i anbefalingerne, og dertil håber jeg, at de kommende forhandlinger om udmøntningen af den grønne fond anviser flere midler til puljen.

  Længere afskrivningstider og slutdato for gas til rumopvarmning

  Der er mange gode takter at finde i de foreløbige anbefalinger, hvor det er tydeligt at arbejdsgruppen har lyttet til, hvad der er behov for til at fortsætte udfasningen af naturgas i Danmark.

  Blandt andet har fjernvarmesektoren længe ønsket, at det skulle være muligt for sektoren at forlænge afskrivningsperioden på deres fjernvarmerør. Indtil nu har afskrivningsperioden været 30 år, men levetiden for moderne rør er reelt langt længere. Ved at forlænge afskrivningen kan fjernvarmeselskaber tilbyde lavere og mere retvisende priser til kommende forbrugere.

  NEKST anbefaler, at afskrivningsperioden forlænges, så de afspejler aktivernes reelle levetid. Dansk Fjernvarme håber, at NEKST’s udkast til anbefaling bliver fast tracket i den efterfølgende politiske behandling og anbefaler konkret at forlænge afskrivningsperioden til 45 år, hvilket vil understøtte konverteringsprojekterne markant.

  NEKST anerkender ligeledes i deres anbefalinger behovet for øget kommunikation af udfasningen af naturgas i Danmark.

  Derfor bør der sættes en snarlig slutdato for levering af naturgas til rumopvarmning, og det opfordrer Dansk Fjernvarme til, at de endelige NEKST anbefalinger afspejler.

  Det er dermed en række anbefalinger fra NEKST, som i høj grad vil bidrage til at, vi kan holde tempo på naturgasudfasningen i Danmark – som er nødvendigt i forbindelse med den grønne omstilling – men fremhæv fjernvarmepuljen og øg ambitionerne, så vil vi se sporets navn blive en realitet ”farvel til gas i danske hjem”.

  Denne klumme er bragt i Energy Supply den 25. januar 2024.

  Andre klikkede på...