Gå til hovedindhold
PtX & CCUS

Teknologikatalog Carbon Capture

Energistyrelsen og Energinet har udsendt forslag til teknologikatalog tekst for Carbon Capture. Her er Dansk Fjernvarmes kommentarer.

13. aug. 2020
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere forslaget.

  Carbon Capture – COWI-notatet

  Notatet fra COWI er som udgangspunkt godt og giver et fint overblik over de tilgængelige teknologier og eksempler på anlæg ude i verden. Men det er langt fra dækkende.

  Generel bemærkning til COWI notatet: Det handler om koblingen til fjernvarmesystemet.

  I udlandet er fjernvarme ikke så udbredt, og derfor er de valgte Carbon Capture-løsninger sjældent med kobling til fjernvarmesystemer. I Danmark har vi denne varmekobling som en unik mulighed for, at fjernvarmesystemet kan få adgang til brændselsfri varme, og Carbon Capture-projektet kan få en indtægt fra salg af varme og dermed forbedre OPEX-økonomien med 200 DKK/MWh varme leveret til fjernvarmen.

  Enten bør COWI notatet gennemskrives med ekstra beskrivelser allerede fra side 4 om, at den termiske energi fra den påkrævede køling ved Carbon Capture-processerne i Danmark kan blive til fjernvarme. Det gælder fra starten af notatet også tabel 2.2, figur 2.2 noterne. Det gælder figur 3.1 osv. gennem notatet.

  Eller også bør COWI i begyndelsen af dokumentet indskrive et lille særskilt afsnit om, at der i Danmark er denne unikke mulighed for, at al den termiske energi fra køling, som Carbon Capture-processen har behov for, kan omdannes til fjernvarme og bibringe Carbon Capture-projektet en ekstra indtægtskilde.

  Der bør desuden være en generel bemærkning om, at Carbon Capture-teknologien etableres på steder, hvor der selvsagt er en CO2-kilde, og derudover foretager sektorkobling til bl.a. adgang til eltransmission, fjernvarmegrundlag for genbrug af varmen fra de termiske processer m.v. I den forbindelse kan et elektrolyseanlæg med brint-produktion også være en del af et samlet setup, hvor f.eks. ilt-overskud fra elektrolyse kan indgå i CC-processerne. Budskabet skal være, at det gælder om at etablere sammenhængende systemer, hvor mindst muligt går til spilde.

   

  Andre klikkede på...