Gå til hovedindhold

Teknologikatalog Carbon Capture

Energistyrelsen og Energinet har udsendt forslag til teknologikatalog tekst for Carbon Capture. Her er Dansk Fjernvarmes kommentarer.

Indhold

  Dansk Fjernvarme takker for muligheden for at kommentere forslaget.

  Carbon Capture – COWI-notatet

  Notatet fra COWI er som udgangspunkt godt og giver et fint overblik over de tilgængelige teknologier og eksempler på anlæg ude i verden. Men det er langt fra dækkende.

  Generel bemærkning til COWI notatet: Det handler om koblingen til fjernvarmesystemet.

  I udlandet er fjernvarme ikke så udbredt, og derfor er de valgte Carbon Capture-løsninger sjældent med kobling til fjernvarmesystemer. I Danmark har vi denne varmekobling som en unik mulighed for, at fjernvarmesystemet kan få adgang til brændselsfri varme, og Carbon Capture-projektet kan få en indtægt fra salg af varme og dermed forbedre OPEX-økonomien med 200 DKK/MWh varme leveret til fjernvarmen.

  Enten bør COWI notatet gennemskrives med ekstra beskrivelser allerede fra side 4 om, at den termiske energi fra den påkrævede køling ved Carbon Capture-processerne i Danmark kan blive til fjernvarme. Det gælder fra starten af notatet også tabel 2.2, figur 2.2 noterne. Det gælder figur 3.1 osv. gennem notatet.

  Eller også bør COWI i begyndelsen af dokumentet indskrive et lille særskilt afsnit om, at der i Danmark er denne unikke mulighed for, at al den termiske energi fra køling, som Carbon Capture-processen har behov for, kan omdannes til fjernvarme og bibringe Carbon Capture-projektet en ekstra indtægtskilde.

  Der bør desuden være en generel bemærkning om, at Carbon Capture-teknologien etableres på steder, hvor der selvsagt er en CO2-kilde, og derudover foretager sektorkobling til bl.a. adgang til eltransmission, fjernvarmegrundlag for genbrug af varmen fra de termiske processer m.v. I den forbindelse kan et elektrolyseanlæg med brint-produktion også være en del af et samlet setup, hvor f.eks. ilt-overskud fra elektrolyse kan indgå i CC-processerne. Budskabet skal være, at det gælder om at etablere sammenhængende systemer, hvor mindst muligt går til spilde.

   

  Andre klikkede på...