Gå til hovedindhold

NECCS-puljen: Stram tidsplan risikerer at føre til færre CO2-reduktioner

Det er godt, at puljen nu sættes i gang, men Dansk Fjernvarme er bekymret for den tidsplan, som myndighederne har besluttet for udbuddet af NECCS-puljen.

Indhold

  Energistyrelsen har netop åbnet for puljen for negative emissioner via CCS – også kaldet NECCS. Det er i sig selv positivt. Det er samtidig positivt, at puljen øremærkes til fangst og lagring af biogene (og atmosfæriske) kilder, da der er behov for at få sat yderligere skub i markedet for negative emissioner, som er afgørende for at overholde Danmarks forpligtelser overfor Paris-aftalens målsætninger.

  Men Dansk Fjernvarme er bekymret over den meget stramme tidsplan, der er lagt ned over udbuddet. Der vil være aktører, der vil afstå fra at byde på puljen, lyder det fra brancheorganisationen for landets fjernvarme- og affaldsenergiselskaber.

  - Udbuddet forudsætter en indgåelse af kontrakt allerede primo 2024 og samtidig et krav om fangst i 2026. Det vil kun give aktørerne to år til at få stablet en hel værdikæde på benene, og det er for kort tid, siger Jannick Buhl, områdechef for CCUS og PtX fra Dansk Fjernvarme, der fortsætter:

  - Med et skrapt krav om fangst, transport og lagring i 2026 risikerer vi at puljen fører til færre akkumulerede CO2-reduktioner frem mod 2032, hvor puljen udløber, på grund af for få bydere.

  Dansk Fjernvarme havde derfor hellere set, at kravet om idriftsættelse først var i 2027.Det ville med stor sandsynlighed kunne give en større og mere frugtbar konkurrence om midlerne, så samfundet ville få flere reduktioner for pengene.

  - Dansk Fjernvarme er naturligvis helt enige i, at vi har klimamål, der skal indfris - ikke bare i 2030, men også i 2025. Men det må være i klimaets interesse, at få det bedst mulige udbytte ud af puljemidlerne , og det sker ikke nødvendigvis ved at tilrettelægge udbuddet sådan, at kun et fåtal af aktører kan byde på puljen, siger Jannick Buhl

  Langsigtet plan

  Dansk Fjernvarme er desuden positive over, at regeringen har fremlagt et udspil med et forslag til en langsigtet plan for udmøntning af de resterende 27 mia. kr. til CCS.

  Dansk Fjernvarme ser meget gerne, at Energistyrelsen hurtigt samler op på erfaringerne fra både CCUS-puljens fase I samt NECCS-udbuddet, som forventes afgjort i primo 2024, og tager de bedste af værktøjerne med i designet af de kommende udbud.

  - Det er en opgave, som branchen meget gerne vil hjælpe til at få  i mål hurtigst muligt. Tidlig fastlæggelse af udbudsbetingelserne for de resterende puljemidler vil skabe mest mulig sikkerhed for aktørerne og dermed bedre projekter med flere CO2-reduktioner til følge, siger Jannick Buhl.

  Andre klikkede på...