Gå til hovedindhold
Elmarked & Eltariffer
Dansk Fjernvarme
Distribution & Lagring

Energinet foreslår større indkøb af reserver

Energinet inviterer branchen til en drøftelse af behovet for reservekapacitet og systemydelser, samt nye værktøjer og markeder for at håndtere de nye udfordringer.

17. apr. 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Opgaven med at balancere elnettet stiger markant i takt med elektrificeringen og stigende mængder af uregulerbar elproduktion. Det stiller helt nye krav og medfører en øget risiko for elforsyningssikkerheden.

  Der kan fx opstå store ubalancer i elsystemet, hvis der opstår fejl eller andre uregulerede udfald på de anlæg, der skulle have produceret el.

  - I dag køber Energinet en reserve, så de kan modstå, at der sker en fejl i den største enkeltstående enhed. I DK1 køber Energinet f.eks. reservekapacitet på 700 MW, svarende til at der sker en fejl på COBRA-kablet i drift, siger Michael Schrøder, der er chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

  Han forklarer videre, at der i fremtidens elsystem for det første er udsigt til tilslutning af meget store anlæg, både havvindmølle- og solparker, og samtidig en forøget risiko for, at mange enkeltstående anlæg producerer mindre el end forventet på samme tid.

  - Spørgsmålet er derfor, om det også i fremtiden skal være udfald på den største enkeltstående enhed, der skal være dimensionerende for reservekapaciteten, siger han.

  Hvad foreslår Energinet

  Energinet har offentliggjort et diskussionspapir og inviterer branchen til en drøftelse om, hvordan man skal fastsætte den mængde reservekapacitet, der skal være til rådighed for at sikre elforsyningssikkerheden mod uforudsete udfald i driftstimen.

  Fjernvarmen er et kæmpe aktiv for elsystemet, fordi vi kan regulere både elproduktion og elforbrug.

  Michael Schrøder, økonomisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

  I diskussionspapiret beskriver Energinet en alternativ måde at bestemme mængden af reservekapacitet. Konkret foreslår Energinet, at de frem mod 2030 overgår til en mere dynamisk bestemmelse af reservekapacitet.

  - I stedet for at købe en fast mængde på 700 MW, så foreslår Energinet, at den indkøbte reservekapacitet skal øges til f.eks. 1000 MW, men også at den skal tilpasses i løbet af året, så den passer med risikoen for et udfald i driftstimen, forklarer Michael Schrøder.

  Hvad mener Dansk Fjernvarme om det

  Det er vigtigt, at elsystemet hele tiden tilpasses, så det kan håndtere den igangværende og nødvendige elektrificering af samfundet. Det betyder, at der skal findes løsninger, der håndterer, at indfasning af stadig større mængder fluktuerende energi giver flere ubalancer og perioder med  effektutilstrækkelighed.

  - Fjernvarmen er et kæmpe aktiv for elsystemet fordi vi kan regulere både elproduktion og elforbrug. Derfor er det enormt vigtigt, at Energinet inkluderer fjernvarmens potentiale, når der fastsættes markeder og metoder der skal understøtte elforsyningssikkerheden, lyder det fra Michael Schrøder.

  Andre klikkede på...