Gå til hovedindhold
Ledelse & Bestyrelse
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Susanne Juhl roser Dansk Fjernvarmes diversitetsindsats

For bestyrelsesformand i Hofor, Susanne Juhl, sikrer et skærpet fokus på diversitet i fjernvarmebranchen, at andre tankemønstre og nye perspektiver får taletid. Det er ifølge bestyrelsesformanden vejen frem til at få bedre beslutninger og større åbenhed generelt.

24. apr. 2024
Tekst af Karen Grønning Mikkelsen, kgm@danskfjernvarme.dk

- Jeg mener, det er godt, at den øverste ledelse i fjernvarmebranchen viser, at de har fokus på diversitet, siger Susanne Juhl, formand for bestyrelsen i Hofor, om det øgede fokus på diversitet, som bestyrelsen i Dansk Fjernvarme har sat for. Foto: Hofor.

 • Læs op

Indhold

  For bestyrelsesformand i Hofor Susanne Juhl har fjernvarme aldrig været særlig kompliceret.

  - For mig er fjernvarme meget konkret, og det påvirker mennesker. Fjernvarme skal bare virke uden afbrydelser og det påvirker vores klima, samfund og forbrugeren. Det, er det, der interesserer mig.

  Siden 2005 har Susanne Juhl arbejdet med energi i bred forstand. I 2021 blev hun bestyrelsesformand for Hofor.

  Udover at være bestyrelsesformand for Hofor, beskæftiger Susanne Juhl sig med bestyrelsesarbejde i en lang række af virksomheder, og det har hun gjort i en årrække.

  Det var ikke en tilfældighed, at hun sagde ja til formandsposten i Hofor.

  - Jeg synes Hofor er en af Danmarks mest spændende virksomheder. Det er interessant at være formand, da virksomheden rummer mange strategiske udfordringer, store investeringer, flere forskellige vigtige forsyninger, omfattende regulering og en kompleks ejerstruktur.

  I dag er det et fuldtidsarbejde for Susanne Juhl at beskæftige sig med bestyrelsesarbejde, fordi det byder på en lang række af spændende problemstillinger i forskellige typer virksomheder.

  - Det kan dreje sig om strategi, ejerforhold, større langsigtede investeringer, finansiering, kriser i samfundet og hvordan virksomheder løser de kriser, de kommer igennem.

  - Formandsrollen ser jeg generelt som at etablere den rette balance mellem tillid og kontrol. Det er i høj grad situationsbestemt ledelse og fordrer et godt samarbejde med direktionen, hele bestyrelsen og vores ejere.

  - Som formand prøver jeg at være tilgængelig og velorienteret om virksomheden, men uden at gå ned i driften.

  Stolt kvinde

  I sin bestyrelseskarriere har det ikke fyldt særlig meget hos Susanne Juhl, at der i energibranchen er en generel overvægt af det mandlige køn.

  - I løbet af min karriere har der været meget få kvinder, som jeg har kunne spejle mig i.

  Og tilføjer:

  - Så jeg har vænnet mig til at bruge mandlige rollemodeller.  

  - Jeg håber, at flere kvinder tjekker ind i bestyrelserne i energibranchen; og at der gøres plads til dem. Det er nok sket tidligere, at fordelingen af poster har været aftalt på forhånd – og så er det vanskeligt at være outsider.

  Susanne Juhl, bestyrelsesformand, Hofor

  Men når det er sagt, trives Susanne Juhl i fjernvarmebranchen. Hun forsøger også at vise vejen frem for både mænd og kvinder i toplederjob og bestyrelsesarbejde, når det kommer til at prioritere en balance mellem krævende karriere og familien.

  - Der er mange netværksgrupper, som jeg har sagt nej til for at prioritere den balance. Men der må man vælge, om man vil være ærgerlig over det eller være stolt af at være et helt menneske og leder på topniveau i fjernvarmebranchen. Jeg er selv stolt over mine valg.

  Fokus på diversitet

  Det er vigtigt for bestyrelsesformanden i Hofor, at der sker en ændring i de manglende forbilleder i fjernvarmebranchen. Derfor vil Susanne Juhl gerne rose Dansk Fjernvarme for at sætte skub i diversitetssamtalen.

  - Jeg vil rose Kim Mortensen og Jesper Frost Rasmussen for deres arbejde med at skabe omtale og sprede budskabet om behovet for mere diversitet i fjernvarmebranchen.

  - Jeg mener, det er godt, at den øverste ledelse i fjernvarmebranchen viser, at de har fokus på diversitet.

  Men for Susanne Juhl er ligelig repræsentation af kønnene i fjernvarmebranchen ikke bare et vigtigt mål i sig selv, men også et værktøj til diversitet i bredere forstand.

  - Diversitet handler for mig også om at inkludere flere tilgange og synspunkter på tingene. Derved giver du også andre tankemønstre og perspektiver chancen for at få taletid. Det opnår man eksempelvis ikke, hvis der sidder fem personer i en bestyrelse med samme baggrund og erfaringsgrundlag. Den proces kan man igangsætte ved fokus på en bedre kønsmæssig balance.

  Bestyrelsesarbejdets muligheder

  Udover mere diversitet i fjernvarmebranchen er det bestyrelsesformanden i Hofors forhåbning, at åbenheden og opmærksomheden fra Dansk Fjernvarme kan give flere kvinder mod på at engagere sig i bestyrelsesarbejde.

  - Jeg håber, at flere kvinder tjekker ind i bestyrelserne i energibranchen; og at der gøres plads til dem. Det er nok sket tidligere, at fordelingen af poster har været aftalt på forhånd – og så er det vanskeligt at være outsider.

  Ifølge Susanne Juhl er der netop nu en åbenhed i branchen for, at der skal gøres noget ved fordelingen af kønnene i bestyrelserne. Samtidig er fjernvarmesektoren en vigtig brik i den grønne omstilling, hvor der er mulighed for at få indsigt i teknologi, investeringer, regulering og kundeadfærd. På alle disse områder vil der kunne træffes bedre beslutninger, hvis flere synspunkter er repræsenteret – og en god start er, at der både deltager kvinder og mænd i beslutningsprocesserne.

  Susanne Juhl påpeger også, at der generelt er mange kvinder der også finder bestyrelsesarbejdet interessant. Her kan forsyningsselskaberne være en indgang til at få erfaring – selvfølgelig under forudsætning af, at man i øvrigt er kvalificeret.

  - Her er et vigtigt, at man i de nuværende bestyrelser er i stand til at se kvalifikationer bredere end at reproducere den nuværende sammensætning. Diversitet i køn, alder, social og uddannelsesmæssig baggrund og etnicitet kan give vigtige perspektiver på de drøftelser og beslutninger, der sker i bestyrelserne. Her er signalerne fra Dansk Fjernvarmes topledelse utrolig vigtige

  Hvis der nu sidder bestyrelser i fjervarmebranchen, som har problemer med at rekruttere kvindelige bestyrelsesmedlemmer, så har Susanne Juhl et klart budskab til dem.

  - Der findes allerede mange kompetente kvinder – nok til at sikre diversitet i fjernvarmebranchens bestyrelser i de næste ti år. Det kan vi blandt andet se blandt selskabernes medarbejdere og ledere. Hvis der er nogen, som er tvivl om, hvem de skal give et kald, så kan de bare ringe til mig. Derfor har jeg heller ikke noget problem med at anbefale kvoter – heller ikke i fjernvarmen.

  Andre klikkede på...