Gå til hovedindhold

Kristian Jensen stempler ind i finanslovskampen: Hvis Wammen vil være grøn, er det noget, der koster

LÆS I DAG: Fjernvarmepuljen slår endnu en trist rekord. Tilsyn: ”Vi går skarpere efter selskaber der ikke overholder reglerne". Aalborg Portland etablerer ny pilotanlæg til CO2-fangst. Store PtX-anlæg skal køre på renset spildevand fra Din Forsynings renseanlæg. Nykredit vil afvise kunder, som modarbejder klimakampen: »Verden skal væk fra fossile brændsler«.

20. sep. 2023

Indhold

  Altinget.dk:
  Kristian Jensen stempler ind i finanslovskampen: Hvis Wammen vil være grøn, er det noget, der koster

  Green Power Denmark melder sig nu med i alt 33 forslag, som i deres øjne skal gøre den kommende Finanslov grønnere. Selv peger organisationen på, at elafgiften over de kommende år skal sænkes til EU’s minimumsniveau, som et af de centrale krav, fremgår det af Altinget.dk.

  De 33 konkrete ønsker skal sikre, at Danmark bidrager til at redde klimaet ved at gå foran og vrister både os selv og resten af Europa ud af afhængigheden af særlig naturgas fra Rusland. Dermed vil Danmark tydeligt prioritere den grønne omstilling, mener Green Power Denmark.

  - Når man kigger på de udtalelser, der har været fra regeringen, om at vi skal sikre velfærden, vi skal sikre vores forsvarssituation, og vi skal bekæmpe klimaforandringerne, så bør man investere noget mere i den sidste del af det, siger Kristian Jensen til Altinget.dk

  De mange forslag til finansloven fra Green Power Denmark handler blandt andet om at løse arbejdskraftsmanglen, hvis den grønne omstilling skal realiseres, rydde administrative bump af vejen for power-to-x, styrke elnettet og belønne kommuner, der vil lægge jord til vindmøller og solcelleparker.

  Som nævnt er en sænkning af elafgiften dog særligt prioriteret fra Green Power Denmark. Den har været nede på 0,8 øre/kWh for at hjælpe danskerne gennem energikrisen, men er nu tilbage på 69,7 øre/kWh. Den skal nu gradvis sænkes, mener Green Power Denmark, så den fra 2030 permanent er på EU’s miniumsniveau.

  - Elafgiften er fra en tid, hvor strøm blev produceret af olie og kul. I dag kommer det meste strøm fra vindmøller og solceller, og i de kommende år vil der komme meget mere grøn strøm. Så jo mere energiforbrug vi kan flytte væk fra fossile brændsler over på el, jo mere vi kan elektrificere samfundet, jo bedre er det for klimaanfaldet. Og der er det altså bare en snubletråd, at vi i Danmark har Europas højeste elafgift, siger Kristian Jensen.

  *****

  Energy Supply:
  Fjernvarmepuljen slår endnu en trist rekord

  En ny opgørelse fra Energistyrelsen viser, at der er søgt om 656,2 millioner kroner fra en pulje på kun 386,2 millioner kroner. Det er en oversøgning på 270 millioner kroner. Det fremgår af Energy Supply, der citerer Dansk Fjernvarme for at være kritisk over de manglende midler i puljen.

  - Fjernvarmeselskaberne har været særdeles lydhøre for de politiske ønsker om at sætte turbo på udrulningen af fjernvarme til de danske boliger, der får deres varme fra enten naturgas eller olie. Men de bliver samtidig bremset af, at de politiske ønsker helt klart og tydeligt kun bliver ved skåltalerne. Der mangler ganske enkelt penge til at føre konverteringerne ud i livet, siger politisk chef i Dansk Fjernvarme, Rune Moesgaard.

  Dansk Fjernvarme har tidligere foreslået, at puljen opfyldes op for i år svarende til de ansøgninger, der nu er afleveret fra fjernvarmeselskaberne, og at puljen kommer på Finansloven fra 2024.

  - Fjernvarmepuljen er det vigtigste værktøj i arbejdet med at udfase naturgassen i Danmark og udrulle fjernvarmen. Fjernvarmeselskaberne benytter sig af puljen til de projekter, som har behov for den nødvendige risikoafdækning i forbindelse med udrulningen. Så når puljen bliver ved med at være i underskud for midler, bliver vigtige fjernvarmeprojekter også sat på pause, forklarede Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme, tidligere om det ønske.

  *****

  EnergiWatch:
  Tilsyn: ”Vi går skarpere efter selskaber der ikke overholder reglerne"

  Forsyningstilsynet er klar med ny strategi, der fokuserer tilsynet med de dele af energiområdet, hvor det er lettest at omgå reglerne. Overfor EnergiWatch erkender direktør Carsten Smidt, at de stærkt svingende energipriser ligger bag ændringerne.

  - Vi skal gennemføre et mere målrettet tilsyn. Vi skal sikre, at forbrugere ikke kommer til at betale for høje priser eller får urimelige vilkår; det skal vi understøtte, og det stiller vi skarpere på. Det gør vi noget skarpere end med tidligere strategier, lyder det fra Carsten Smidt, der heller ikke afviser, at tilsynet vil have fokus på de dele af branchen, hvor selskaber ikke overholder reglerne.

  - Har vi en historik med den pågældende virksomhed, så vil de opleve et mere skærpet tilsyn fra vores side, siger han til EnergiWatch.

  Omvendt afviser han, at der så vil være selskaber, der kommer til at opleve mindre aktivitet fra tilsynet. De selskaber vil, siger han, blot opleve, at tilsynet ”slipper dem” hurtigere end tidligere.

  *****

  EnergiWatch:
  Aalborg Portland etablerer ny pilotanlæg til CO2-fangst

  Den nordjyske cementproducent Aalborg Portland er for anden gang klar til at afprøve et pilotanlæg til CO2-fangst, -lagring, og - udnyttelse (CCUS). Det sker på trods af, at virksomheden tidligere i år undlod at søge det statslige udbud til netop CO2-fangst, fremgår det af EnergiWatch.

  Denne gang opføres pilotanlægget med samarbejdet ConsenCUS, der mener at have udviklet en så stærk teknologi til CO2-fangst, at den har potentiale til at halvere energiforbruget samt at sikre en mere effektiv udnyttelse af den indfangede CO2.

  - Med dette anlæg kan vi potentielt eliminere store dele af energiforbruget ved at anvende en ny teknologi. Samtidig kan anlægget skabe et direkte anvendeligt produkt on site, hvilket også kan effektivisere nogle af processerne i forbindelse med CO2-fangst. Vi kommer derfor til at følge resultaterne og erfaringerne med dette CCUS-anlæg utrolig tæt, da det absolut besidder nogle interessante perspektiver, siger han i en pressemeddelelse fra de nye partnere.

  Ifølge Aalborg Portland indebærer den nye CCUS-metode udviklet af ConsenCUS, at CO2-røgen ”vaskes” med caliumhydroxid på væskeform, således CO2 binder sig til væsken. Efterfølgende kan den CO2-holdige væske føres ind i en ”elektrokemisk fælde/regenerator”, hvor der sættes strøm til væsken. Den proces spalter CO2 fra væsken, hvorefter CO2’en kan sendes i en ny elektrokemisk celle, der omdanner den til myresyre, lyder det i meddelelsen.

  Anlægget skal efter planen sættes i drift fra november i år. Samtidig bliver det første pilotanlæg taget ud af drift.

  *****

  Energy Supply:
  Store PtX-anlæg skal køre på renset spildevand fra Din Forsynings renseanlæg

  Din Forsyning, H2 Energy Esbjerg og Høst PtX har netop indgået en aftale om spildevand, der i fremtiden skal anvendes i elektrolyseprocessen i de to meget store PtX-anlæg, som H2 Energy Esbjerg og Høst PtX er i gang med at opføre i Esbjerg. Det skriver bl.a. Energy Supply.

  Det anslås at der skal bruges op imod 4 millioner kubikmeter vand alene til de to kommende PtX-anlæg i Esbjerg. For ikke at dræne grundvandsressourcerne unødigt og beskytte drikkevandsressourcerne skal der tænke anderledes, siger direktør i Din Forsyning, Helle Damm-Henrichsen.

  - Grundtanken er at tage vores spildevand, rense det og oparbejde det til en værdifuld ressource, der kan bidrage til lokal værdiskabelse. I bund og grund er det upcycling i rendyrket forstand. Renset spildevand har vi masser af, og vi løber næppe tør. Alene i Esbjerg udleder vi 15 millioner kubikmeter årligt. Udover at beskytte vores dyrebare drikkevandsressourcer er en anden fordel, at vi ikke skal bruge yderligere ressourcer på at pumpe vandet op af jorden. Det findes allerede i vores kredsløb, fortæller direktør i Din Forsyning, Helle Damm-Henrichsen.

  Samarbejdet mellem Din Forsyning og såvel Høst PtX Esbjerg og H2 Energy Esbjerg er ikke det første. Parterne arbejder ligeledes sammen om at overskudsvarmen fra PtX-processen sendes ud i Din Forsynings fjernvarmenet.

  *****

  Finans.dk:
  Nykredit vil afvise kunder, som modarbejder klimakampen: »Verden skal væk fra fossile brændsler«

  Virksomheder, som arbejder med olie og gas, vil fremover få et blankt nej, hvis de henvender sig i låneskranken hos Nykredit, skriver Finans.dk. Nykredit sætter nemlig en stopper for nye udlån til virksomheder, der er involveret i undersøgelse, indvinding eller produktion af fossile brændsler.

  - Verden skal væk fra fossile brændsler, og vi har lavet en ny politik for at skubbe på den bevægelse, siger Jens Theil, bæredygtighedschef i Nykredit.

  Det betyder hel lavpraktisk, at Nykredit frasælger 61 fossile selskaber. I alt bliver 483 selskaber ekskluderet fra investeringsuniverset i forbindelse med den nye strategi. Det skal løse to ting på samme tid.

  For det første vil Nykredit understøtte den grønne omstilling og leve op til sine egne løfter om at nulstille CO2-aftrykket fra udlån og investeringer inden 2050. For det andet handler det om at beskytte bankens udlånsforretning og kundernes investeringer mod de forandringer, den grønne omstilling vil bringe med sig.

  *****

  Dagbladet Roskilde:
  Borgergruppe vil arbejde for fjernvarme i landsby

  Skuffelsen var stor blandt mange borgere i Lejre by, da Lejre Kommune og Fors A/S tidligere på året meldte ud, at byen ikke kan få fjernvarme. Men der er alligevel håb for at få varmeløsningen til byen - en gruppe borgere fra byen er nemlig gået sammen om at gå videre med et tilbud fra E.ON om etablering af fjernvarme i Lejre by.

  Dagbladet Roskilde skriver, at det er en løsning, som i følge styregruppen er velafprøvet, og hvor koncernen ligeledes vil bistå med hele processen. Det oplyser styregruppen i en pressemeddelelse.

  - Vi vil med dette appellere til, at borgere afventer med at finde andre løsninger, indtil vi har en afklaring senere på året. Fjernvarmen bliver kun etableret hvis den er billigere eller lig varmeprisen ved fjernvarme, lyder det fra styregruppen i pressemeddelelsen.

  I løbet af de næste to uger vil styregruppen mødes med E.ON og kommunen for at få styr på den videre proces. Herefter samles den store borgergruppe igen for at blive orienteret og for at drøfte de næste skridt.

  - Gruppen var enige om, at borgerne i Lejre by skal holdes godt informeret. Projektet afhænger af økonomien, som igen i høj grad afhænger af hvor mange, der går med - nu og i fremtiden. For at tage den beslutning skal borgerne selvfølgelig informeres godt. Borgergruppen ønsker så hurtigt som muligt at give borgerne i Lejre muligheden for at træffe et informeret valg ved, forhåbentlig, at præsentere en fjernvarmeløsning i samarbejde med E.ON og Lejre Kommune, slutter styregruppen.

  *****

  SN.dk:
  Varme fra jordens indre skal give grøn strøm

  Vestforbrænding vil nu undersøge muligheden for at bruge geotermi til at give borgerne i blandt andet Ballerup, grøn strøm i fremtiden. Det sker ifølge SN.dk i et samarbejde med Innargi, der er meget aktive omkring udvikling af geotermi til fjernvarme i Danmark og udlandet.

  Aftalen skal bidrage til at realisere Vestforbrændings plan for, at 30.000 boliger i Ballerup, Herlev, Gladsaxe, Lyngby-Taarbæk, Furesø, Frederikssund og Egedal skal konverteres fra olie- og gasforsyning til grøn fjernvarme.

  - Vi får brug for meget mere grøn fjernvarme i fremtiden og her passer geotermien perfekt ind. Den umiddelbare vurdering er, at vi skal bruge op til tre geotermiske anlæg med en samlet effekt på 55 MW, men hvis prisen er konkurrencedygtig, kan vi nok indfase helt op til 100 MW geotermi, siger Steen Neuchs Vedel, direktør for Vestforbrænding.

  Parterne skal frem til udgangen af 2024 analysere undergrunden samt det nuværende og kommende fjernvarmenet for at kortlægge, hvor geotermi bedst kan indpasses på nettet i samspil med Vestforbrændings andre varmekilder.

  *****

  Dagbladet Ringkøbing-Skjern:
  De troede ikke selv det var rentabelt: Nu vil landsby have fjernvarme

  Det var ikke fjernvarme, der oprindeligt var det oplagt valg i landsbyen Astrup. Men borgerne i den lille by har skiftet holdning, og nu indkalder de så til et borgermøde om fælles varmeforsyning, fremgår det af Dagbladet Ringkøbing-Skjern.

  Små landsbyer med egne fjernvarmeværker er nemlig gennem årene endt med meget dyre regninger til forbrugerne, og der var ingen i den energigruppe, som borgerforeningen i Faster-Astrup har nedsat, der havde den store fidus til et varmeværk.

  Heldigvis står husene i Astrup tæt på hinanden, så nu mener man, at det kan være en mulighed for de omkring 100 husstande.

  - Folk er blevet mere bekymrede efter energikrisen. Nu ser de ikke bare på, om de kan få varmen billigere, men også på, om de kan få den til en nogenlunde stabil pris, forklarer Jens Peder Bendtsen fra energigruppen.

  Udspillet fra den lokale energigruppen er en kollektiv varmepumpe, der skal forsyne hele fjernvarmenettet, og til supplement skal der være en gasbrænder, som lige nu er meget billig i anskaffelse, samt en akkumuleringstank.

   Jens Peder Bendtsen bemærker også, at ingen kender energimarkedet i fremtiden, og ved at have et fjernvarmenet gravet ned, kan der skiftes til andre energikilder senere.

  Andre klikkede på...