Gå til hovedindhold

Ny koalition kræver prisloft på overskudsvarme fjernet

LÆS I DAG: Ny digitaliseringsstrategi bliver taget godt imod af branchen. Familier blev efterladt med livsfarlige fejl. Nu har varmepumpefirma begæret sig konkurs. Næstformand i klimaudvalg i kommune: Her bør Danmarks første atomkraftværk ligge. Minister: Energiparker skal overholde beskyttelse af flagermus og markfirben. Afviser hacking: - Danmark ønsker at dæmonisere Rusland.

17. nov. 2023

Indhold

  Energy Supply:
  Ny koalition kræver prisloft på overskudsvarme fjernet

  Langt størstedelen af den overskudsvarme, der produceres i dag, udnyttes ikke. Det skyldes i høj grad unødvendig politisk indblanding i prisen på overskudsvarme, der hæmmer den grønne omstilling, mener en ny koalition mod energispild. Det beretter Energy Supply.

  Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, Intelligent Energi og Synergi er gået sammen i en ny koalition og lancerer nu et udspil med fem forslag til, hvordan Danmark bedre kan udnytte overskudsvarme. Hovedpointen er, at prisloftet på overskudsvarmen skal væk.

  - Der er et kæmpe uudnyttet potentiale i overskudsvarme fra industri og datacentre og i fremtiden også fra PtX-projekter. I fjernvarmen kan overskudsvarmen fortrænge naturgas, olie, kul og reducere brugen af biomasse. Det er en ressource, som vi i et grønt, energieffektivt og sammenhængende energisystem selvfølgelig skal udnytte. Det nye prisloft på udnyttelse af varmen gør det alt for usikkert at drive overskudsvarmeprojekter, udtaler Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

  Koalitionen mener, at prisloftet er unødvendig dobbeltregulering, blandt andet fordi overskudsvarme allerede er underlagt regulering, der sikrer varmekunderne de billigste løsninger. Loftet er ekstra skadeligt, når det nu indføres med tilbagevirkende kraft, så også gode, allerede eksisterende projekter bliver undermineret.

  *****

  EnergiWatch:
  Ny digitaliseringsstrategi bliver taget godt imod af branchen

  Både Green Power Denmark og Dansk Fjernvarme er glade for regeringens digitaliseringsudspil. Den ansvarlige minister, Lars Aagaard, mener, at det vil give bedre data, som er en forudsætning for en effektiv grøn omstilling. Det skriver EnergiWatch.

  Regeringen vil ifølge sit udspil investere 800 mio. kr. i udviklingen af en ”bedre digital fremtid for borgere og virksomheder”. Konkret er det en strategi med 25 initiativer, der skal gennemføres i perioden 2024-2027. Her er 59 mio. kr. øremærket til at forbedre udnyttelsen af data i forsyningssektoren.

  - I Danmark har vi nogle meget ambitiøse klimamål, og vi skal bruge alle redskaber til at nå dem. Et af de redskaber er digitalisering. Bedre data er en forudsætning for en effektiv grøn omstilling, og med digitale løsninger kan vi bedre udnytte energi fra sol og vind og udfase fossile brændsler, udtaler Lars Aagaard, der er klima-, energi- og forsyningsminister, i en meddelelse og fortsætter:

  Hos Dansk Fjernvarme kalder man det for et positivt fokus.

  - Vejen til en effektiv grøn omstilling er bl.a. at udnytte potentialerne i en øget digitalisering, og det godt at se, at el- og fjernvarmesektoren prioriteres i strategien. Fjernvarmesektoren er allerede godt på vej mod at udnytte digitale værktøjer til at sikre øget energieffektivitet og nye teknologier i forbindelse med den grønne omstilling. Vi ser frem til samarbejdet på tværs af sektoren samt med regeringen og myndigheder om et endnu mere øget fokus, lyder det fra Nicolai Kipp, der er afdelingschef i Dansk Fjernvarme.

  *****

  Energy Supply:
  Familier blev efterladt med livsfarlige fejl. Nu har varmepumpefirma begæret sig konkurs

  Dansk Elhandel Aps, der står bag virksomheden Coolenergi, er gået konkurs, og dermed står mange kunder tilbage uden de varmepumper – eller med defekte varmepumper – som de har betalt for. Det skriver Energy Supply, der fortæller, at Coolenergi har solgt varmepumper for millioner.

  Det er firmaet selv, der har indgivet konkursbegæringen. Det oplyser kurator Mikkel Anker Pedersen ifølge Energy Supply. Det ærgrer blandt andre Martin Thomsen i Glostrup sig over. Han har netop fået rettens ord for, at Coolenergi skylder ham knap 30.000 kroner.

  - Dem kan jeg godt skyde en hvid pil efter nu.

  Tilbage i juli 2022 betalte han for en varmepumpe med montering hos Coolenergi. Men selvom Martin Thomsen rykkede firmaet igen og igen, kom de aldrig ud og monterede pumpen. Til sidst anlagde han et civilt søgsmål mod firmaet ved retten i Aalborg og fik medhold.

  - Men nu har fogedretten afvist at inddrive pengene med henvisning til, at firmaet er gået konkurs. Jeg har brugt halvanden måneds fuldtidsarbejde sammenlagt på at køre sagen selv uden advokat, at rykke for svar, sende skrivelser ind til retten og hente hjælp hos Københavns Retshjælp. Nu er det hele forgæves, siger Martin Thomsen.

  *****

  Klimamonitor:
  Næstformand i klimaudvalg i kommune: Her bør Danmarks første atomkraftværk ligge

  Odense mangler jord til vindmøller og solenergi, så derfor øjner næstformanden i kommunens klima- og miljøudvalg en mulighed for at få atomkraft til byen for at nå klimamålene i 2030. Det skriver Klimamonitor med henvisning til interview med TV2 Fyn.

  »Lad os nu få undersøgt, hvad der skal til for, at vi kan åbne et nukleart anlæg i Odense. Det kunne være på Fynsværket eller i samme område. Hvis vi skal være klar i 2030, skal vi i gang allerede nu,« siger Mark Grossmann til TV2 Fyn.

  En høring om atomkraft fandt sted torsdag på Christiansborg. Ændres reglerne melder den danske afdeling af det svenske elselskab, Kärnfull Energi, sig klar til at bygge atomkraftværker uden statsstøtte i Danmark.

  Selskabets svenske søsterselskab, Kärnfull Next udvikler små atomkraftværker. Første projekt er på vej 100 kilometer syd for Stockholm. Et værk i Danmark kunne sagtens ligge i Odense og andre byer med værker, der fyrer med kul, olie, gas eller biomasse. Det oplyser Theis Palm, direktør for Kärnfulls danske afdeling, til Finans.dk.

  *****

  Altinget.dk:
  Minister: Energiparker skal overholde beskyttelse af flagermus og markfirben

  Det går for langsomt med at få rejst solceller og vindmøller i Danmark, men de nye energiparker skal stadig overholde EU’s direktivkrav. Det slår klimaminister Lars Aagaard fast ifølge Altinget.dk. VE-anlæg skal overholde krav fra habitatdirektivet og fuglebeskyttelsesdirektivet.

  Mens EU-reglerne ikke kan bøjes, så ser det anderledes ud med de krav, som vi selv har vedtaget i Danmark, oplyser ministeren.

  ”Det kan efter en konkret vurdering besluttes at dispensere fra nogle af de rent nationale krav til for eksempel natur og miljø på arealer til energiparker,” skriver ministeren i et skriftlig svar til Altinget.dk.

  Regeringens ønsker om at gå på kompromis med de rent nationale krav til natur og miljø for at sætte solceller og vindmøller op får til gengæld kritik af Danmarksdemokraterne.

  - Der er mange, som slår sig ned på landet, fordi der er natur og altså ikke for, at de skal vågne op og se ind i en solcellepark, siger Susie Jessen, der er politisk ordfører for Danmarksdemokraterne.

  - Vi mener det skal være attraktivt at bo i landdistrikterne, og hvis de områder skal til at være energipark for hele Europa, som ministeren nogle gange taler om, så er det vigtigt, at de som bor der, bliver hørt først, siger hun.

  *****

  Energy Supply:
  Afviser hacking: - Danmark ønsker at dæmonisere Rusland

  Ruslands ambassadør giver nu svar på tiltale i sagen om hackerangrebet på dansk kritisk infrastruktur i maj 2023. Han mener nemlig – modsat andre – at Rusland ingen aktier har i det hackerangreb, der tilbage i maj var tæt på kortslutte energisektoren i Danmark. Det skriver Energy Supply.

  - I forbindelse med de seneste publikationer i danske medier om massive hackerangreb i maj 2023 på Danmarks kritiske energiforsyningsinfrastruktur vil jeg gerne henlede opmærksomheden på den absolutte mangel på beviser for mistanken om, at Rusland kan være involveret, skriver den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, i en mail til Energy Supply.

  Både SektorCert og Dansk Fjernvarme har været ude og sige, at meget tyder på, at det er den russiske hackergruppe Sandworm, der står bag angrebet.

  Den russiske ambassadør gør gældende, at man fra russisk side i maj 2020 og december 2021 opfordrede til, at Danmark straks informerede den russiske ambassade i tilfælde af hændelser som disse for sammen med det russiske National Computer Incident Centre at kunne identificere gerningsmændene.

  - Der har dog ikke været nogen reaktion fra dansk side på dette forslag. I stedet foretrækker Danmark at kaste sig ud i "highly likely" spekulationer. Sandheden er åbenbart ikke så efterspurgt i Danmark som ønsket om at dæmonisere Rusland, skriver Vladimir Barbin.

  Andre klikkede på...