Gå til hovedindhold
Kursus
Ledelse & Bestyrelse
Kun for medlemmer

Bestyrelsesarbejde i mindre forbrugerejede fjernvarmeselskaber

Brug en aften i enten Kolding eller Hvidovre, og sæt fokus på det professionelle og værdiskabende bestyrelsesarbejde i mindre fjernvarmeselskaber og få en uformel snak med ligesindede.

Med et ambitiøst mål om at have en grøn og fossilfri fjernvarme i Danmark i 2030 er det vigtigt, at bestyrelserne i landets fjernvarmeselskaber kan arbejde strategisk, langsigtet og helhedsorienteret med selskabets største muligheder og udfordringer.

Med udgangspunkt i den rolle, som de mindre fjernvarmeselskaber spiller i lokalsamfundet, kikker vi på dette aftenkursus på, hvordan bestyrelse og ledelse kan arbejde professionelt og værdiskabende under de rammer og vilkår, som gælder for fjernvarmeselskaber med et mindre varmesalg.

Vi sætter fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar, bestyrelsens sammensætning og samspil, hvordan bestyrelsen og ledelsen kan involvere og engagere sine andelshavere, og hvordan fjernvarmeselskabet kan arbejde med at være en synlig og relevant aktør som varmeudbyder.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i de forbrugerejede forsyningsselskaber vil være den gennemgående referenceramme.

På kurset lærer du:

 • Hvad rammerne er for at drive et fjernvarmeselskab
 • Hvad dit ansvar er som bestyrelsesmedlem i et fjernvarmeselskab
 • Hvordan du i et mindre forbrugerejet fjernvarmeselskab kan arbejde strategisk med at tilbyde jeres andelshavere grøn og konkurrencedygtig varme
 • Hvordan du kan arbejde med Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i dit selskab
 • Netværk med ligesindede og få perspektiver på, hvordan bestyrelsesarbejdet også kan gribes an

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som er bestyrelsesformand, bestyrelsesmedlem eller leder i et mindre fjernvarmeselskab.

Kurset tager udgangspunkt i de muligheder og udfordringer, som er gældende for mindre fjernvarmeselskaber med et varmesalg på 0-100 TJ, men alle er velkomne uanset selskabsstørrelse.

Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet.

17.00 Velkomst og introduktion

17.15 Branchens fremtid – krav til bestyrelserne
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme (i Kolding)
Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme (i Hvidovre)

18.30 Aftensmad og netværk

19.00 Bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
Morten Bøhm, VIA University College

 • Rammer for fjernvarmeselskaber, herunder lovgivning, generalforsamling m.m.
 • Selskabets vedtægter og forretningsorden
 • Bestyrelsens juridiske opgaver og ansvar
 • Leveringsbestemmelser
 • Årshjul

20.15 Kaffepause og netværk

20.40 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde i forbrugerejede fjernvarmeselskaber
Morten Bøhm, VIA University College og Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme (i Kolding)
Morten Bøhm, VIA University College og Søren Magnussen, Dansk Fjernvarme (i Hvidovre)

 • Bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Kompetencer i bestyrelsen og valgbarhed
 • Rekruttering af nye bestyrelsesmedlemmer
 • Gennemsigtighed herunder honorering og habilitet

21.35 Opsamling og afslutning

21.45 Tak for nu

Deltagerprisen er 1.780 kr. ekskl. moms pr. deltager for de første 3 deltagere fra samme selskab. Herefter er prisen 1.480 kr. ekskl. moms pr. deltager for de resterende deltagere fra samme selskab.

I praksis skal alle deltagere tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.