Gå til hovedindhold
Kursus
Projekter & Planlægning
Sikkerhed & Arbejdsmiljø

Bygherres ansvar og pligter

Styrk din forståelse for bygge- og anlægsbranchens vigtige roller og ansvar. Lær om bygherrens pligter, koordinatorer, samarbejde og sikkerhed. Bliv klædt på til effektive byggeprocesser.

Bygherres ansvar og pligter er et kursus, der vil styrke din forståelse for de vigtige roller og ansvar i bygge- og anlægsbranchen. Du vil lære om bygherrens pligter, herunder udpegning af koordinatorer og koordinering af projekter samt projekterendes og rådgivers ansvar. Deltag og få indsigt i samarbejde og koordinering, der sikrer et sundt arbejdsmiljø. Vi vil også gennemgå arbejdsopgaver for koordinatorer og udarbejdelse af en plan for sikkerhed og sundhed. Dette kursus vil klæde dig på til at navigere i branchens kompleksitet og bidrage til sikre og effektive byggeprocesser.

Er kurset noget for dig?

Dette kursus er til dig, der arbejder med bygge- og anlægsbranchen, hvad enten du er bygherre, projekterende, rådgiver eller koordinator. Det er for dig, der ønsker at styrke din viden om lovgivning, sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Kurset vil være særligt relevant, hvis du har ansvar for planlægning, koordinering og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter og ønsker at sikre, at alle aspekter af arbejdsmiljøet håndteres korrekt.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.30.

09.00 Velkomst

09.10 Bygherrens pligter

Vi dykker ned i bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter og ser på, hvilket ansvar bygherren har i bygge- og anlægsprojekter.

Projekterendes og rådgivers pligter

Vi ser på bekendtgørelsen nr. 110 om projekterendes og rådgivers pligter i forbindelse med projekteringsarbejdet af et bygge- og anlægsprojekt.

Samarbejde og koordinering i bygge- og anlægsprojekter

Bekendtgørelse nr. 2107, som er gældende for bygge- og anlægsarbejder, forpligter parterne at samarbejde om et sikkert og sundt arbejdsmiljø:

 • Planlægning og samarbejde
 • Markering af byggepladsen og skiltning
 • Arbejdsstedet og arbejdspladsen
 • Skure
 • Tekniske installationer, stoffer og materialer
 • Risiko for nedstyrtning og fald
 • Adgangs- og transportveje
 • Orden og ryddelighed

Aktører i bygge- og anlægsbranchen

Tråden samles, og vi opsummerer, hvilke parter der indgår i bygge- og anlægsprojekter. Derudover ser vi på, hvilke ansvarsområder der knytter sig til de forskellige parter.

12.00 Frokost

12.45 Arbejdsopgaver for koordinator P.                   

 • Ansvar og pligter for arbejdsmiljøet under projektering
 • Overdragelse af viden
 • Afklaring af projektgrundlag
 • Kortlægning
 • Opfølgning
 • Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
 • Journal
 • Overdragelse af viden mellem koordinator P – bygherre til koordinator B.

14.00 Kaffe og kage

Arbejdsopgaver for koordinator B.

 • Ansvar og pligter på byggepladsen
 • Beføjelser og kompetencer
 • Overdragelse af viden
 • Arbejdsmiljøorganisationen på byggepladsen
 • Opstartsmøder
 • Runderinger
 • Sikkerhedsmøder
 • Ajourføringer i PSS og journal
 • Registrering og håndtering af nærved hændelser og arbejdsulykker
 • Samarbejdet med projekterende, bygherre, entreprenører og øvrige parter
 • Rådgivning og vejledning om bygherrens og entreprenørernes ansvarsområder

Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)

Vi dykker bl.a. ned i Arbejdstilsynets retningslinjer og branchefællesskabets vejledninger for udarbejdelse af PSS. Derudover gennemgår vi modeller og skabeloner samt eksempler fra bygge- og anlægsbranchen.

15.45 Opsamling og evaluering

16.00 Tak for i dag

Der vil være indlagt korte pauser undervejs.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.