Gå til hovedindhold
Kursus
Distribution & Lagring
Projekter & Planlægning

Dimensionering af ledninger, trin II

Vil du gerne selv dimensionere mindre ledningsprojekter og blive skarpere i din dialog med leverandørerne? Så brug en intensiv dag på at få teori og beregninger under huden.

Formålet med kurset er, at deltagerne bliver i stand til selv at dimensionere enkeltstående ledningstrækninger og mindre net/udbygninger samt indgå i en kvalificeret dialog med leverandører og rådgivere.

Den teoretiske baggrund for beregning af tryktab i rør vil blive gennemgået. Desuden vil deltagerne blive trænet i brug af nomogram samt Excel-programmer til beregning af tryktab.

Som en rød tråd gennem kurset vil der blive arbejdet med dimensionering af et mindre net – lige fra vurdering af varmebehovet, dimensionering af stik- og gadeledninger og til beregning af det realiserede tryktab.

Hydrauliske og termiske simuleringsprogrammer vil kort blive introduceret med fokus på at belyse mulighederne i disse.

På kurset lærer du om

  • Fastlæggelse af varme- og effektbehov
  • Beregning af samtidighedsfaktor
  • Beregning af tryktab i ledningsstrækning og enkeltkomponenter
  • Anvendelse af nomogram til beregning af tryktab
  • Anvendelse af Excel-program til beregning af tryktab
  • Dimensionering af stikledninger
  • Energibesparelser ved renovering
  • Ledningsdimensionering i lavenergiområder
  • Gennemgang af forskellige simuleringsprogrammer og mulighederne i disse

Form

Gennemgang af teori og eksempler på slides og tavle. Derudover en del praktiske øvelser på pc. Du bedes medbringe egen pc – eneste krav er, at der er Excel installeret. Hvis du ikke har mulighed for det, kan du låne en pc af Dansk Fjernvarme. 

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, der vil have en større forståelse for ledningsdimensionering og blive i stand til selv at dimensionere mindre ledningsprojekter. 

Du skal have deltaget på trin I-kurset eller have kendskab til begreber som enhederne MW, GJ, MWh, effektbehov, varmebehov, graddagene samt samtidighedsbegrebet. 

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation

09.30 Kort gennemgang af varme- og effektbehov

09.45 Øvelser, fastlæggelse varme- og effektbehov

10.15 Opsamling på øvelser

10.30 Pause

10.45 Kort gennemgang af samtidighedsbegrebet

11.00 Øvelser, beregning af samtidighed

11.45 Opsamling på øvelser

12.00 Frokost

12.45 Tryktab i ledninger og ledningskomponenter

13.00 Øvelser, dimensionering af ledningsstrækning vha. nomogram

13.30 Opsamling på øvelser

13.45 Tryktab i ledninger og ledningskomponenter forsat

14.00 Øvelser, dimensionering af ledningsstrækning vha. online-programmer

14.30 Kaffepause

14.45 Opsamling på øvelser

15.00 Øvelser, dimensionering af stikledninger

15.30 Opsamling og øvelser samt evaluering

15.45 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.