Gå til hovedindhold
Kursus
Administration & Økonomi

Fra budget til regnskab og priseftervisning

Efter et effektivt kursusforløb kommer du hjem med en viden, som kan sikre at økonomistyringen lever op til gældende lovgivning – og skaber et godt fundament for fremtidens arbejde.

På kursusforløbet får du et godt fundament for økonomistyringen i varmeselskabet, som sikrer sammenhængen mellem budget, regnskab og anmeldelser til Forsyningstilsynet.

Under hele kursusforløbet får du mulighed for løbende at afprøve det lærte på dit eget materiale blandt andet gennem øvelser mellem kursusdagene.

Når du har gennemført kursusforløbet, er varmeselskabets økonomistyring udviklet, så det er i tråd med de gældende krav i lovgivningen.

På kurset lærer du om

 • Et grundlæggende kendskab til varmeforsyningslovens prisbestemmelser
 • At udarbejde et budget i henhold til varmeforsyningslovens bestemmelser
 • At udarbejdet et forventet regnskab som grundlag for et realistisk budget
 • Sammenhængen mellem budget og kostægte tariffer og beregning af tariffer
 • At lave korrekte anmeldelser til forsyningssekretariatet
 • At udarbejde effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse
 • Forskelle mellem årsrapporten og prisregnskabet, herunder afstemningen mellem de to regnskaber

Kursusforløbet består af online undervisning på tre timer og to sammenhængende kursusdage.

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som er administrativ medarbejder eller leder i et varmeselskab.

”Det lovgivningsmæssige grundlag”

09.00 Velkomst og kort præsentation

09.30 Det lovgivningsmæssige grundlag

 • Væsentlige forskelle i Varmeforsyningslovens prisbestemmelser og Årsregnskabslovens bestemmelser
 • Varmeforsyningslovens prisbestemmelser og afskrivningsbekendtgørelsen

Kort pause

 • Anmeldelsesbekendtgørelsen
 • Gruppeøvelse
 • Introduktion af hjemmeopgaven frem mod næste gang

11.45 Kort evaluering og på gensyn

12.00 Tak for i dag

09.30 Velkomst og præsentation

”Opvarmningsøvelse”

Udarbejdelse af drifts- og investeringsbudget

 • Planlægning af og involvering i budgetproceduren
 • Hvilke forudsætninger skal være til stede for at indregne nødvendige udgifter efter Varmeforsyningsloven, herunder driftsomkostninger og afskrivninger
 • Henlæggelsesplaner
 • Langtid- og korttidsbudgettering med afsæt i overordnede mål

Øvelse med afsæt i hjemmeopgaven

12.00 Frokost

12.45 Opfølgning på øvelse

Løbende budgetopfølgning giver den bedste forudsætning for et realistisk budget, herunder metoder til udarbejdelse af det forventede regnskab.

13.45 Budget og sammenhæng til tarifberegningen
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarmes tarifvejledning, herunder kostægte tariffer.
 
15.00 Kaffepause

15.15 Øvelse (Kostægte tariffer)

15.45 Anmeldelse af budget og priser til Forsyningstilsynet, herunder særlige forhold vedr. overdækning

16.15 Opvarmning til i morgen

16.30 Tak for i dag

18.00 Middag på hotellet

08.30 Opsamling fra i går

Effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse.
Hvordan sikrer økonomifunktionen en effektiv rapportering til ledelse og bestyrelse med afsæt i lovgivningen?

10.00 Praktisk eksempel
Peter Skovsgaard, Haderslev Fjernvarme

11.00 Øvelse og præsentation af regnearksmodel
 
12.00 Frokost

12.45 Årsrapporten og afstemningen mellem denne og priseftervisningen
Lone M. Hansen, Deloitte

Herunder revisorens rolle på baggrund af anmeldelsesbekendtgørelsen.

14.30 Opsamling på dagen

14.45 Evaluering og afslutning

15.00 Tak for denne gang

Pris for ophold inkluderer overnatning, aftensmad inkl. 1 genstand pr. ret samt morgenmad på hotellet.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.