Gå til hovedindhold
Temadag
Rammevilkår & Regulering
Cybersikkerhed & Beredskab
Afholdt | Kun for medlemmer

Informationsmøde om ny beredskabslovgivning og NIS2

Dansk Fjernvarme inviterer til fyraftensmøder om den nye beredskabslovgivning samt de to EU-direktiver om NIS2 og CER. Energistyrelsen deltager med indlæg.

Informationsmødet blev afholdt i Kolding den 21. november, i Aars den 22. november, i Køge den 29. november og i Kolding igen den 4. december 2023.

Folketinget er på vej med ny beredskabslovgivning for fjernvarme- og fjernkølingssektoren.

I den anledning holdes der informationsmøder om, hvilke regler der kan forventes, hvem de omfatter og hvilke krav selskaberne skal leve op til, når den nye lovgivning træder i kraft fra 1. juli 2024, og der skal leveres beredskabsplaner fra sommeren 2025.

Det er helt ny lovgivning, som kommer til at berøre alle fjernvarmeselskaber. Fjernvarmesektoren er samfundskritisk infrastruktur, vi skal passe på. Der bliver helt nye tider for beredskabsarbejde.

Da alle fjernvarmeselskaber bliver berørt af den nye lovgivning, er det vigtigt at prioritere deltagelse fra alle medlemsselskaber. Allerede nu skal medarbejdere efteruddannes, og bestyrelserne skal have nye rutiner med behandling af beredskabsplanerne.

På informationsmøderne vil Energistyrelsen fortælle om den kommende lovgivning, og Dansk Fjernvarme vil berette om kommende vejledninger og anden hjælp. Nok så vigtigt vil der være en plan for kurser i foråret 2024.

Informationsmøderne er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Er informationsmødet noget for dig?

Informationsmøderne henvender sig til både direktører, driftsledere, bestyrelsesformænd og bestyrelsesmedlemmer i fjernvarmeselskaber.

16.00 Velkomst
Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

16.05 Indlæg fra Energistyrelsen
Ida Gørtz Jacobsen og Mette Klitbøl Lysdal, Energistyrelsen

16.30 Hvad betyder den nye lovgivning for fjernvarmeselskaber?
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

16.55 Kommende tilbud om efteruddannelse i Dansk Fjernvarme – foråret 2024, samt tilbud fra DFH om administrativ hjælp med den nye lovgivning
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

17.10 Spørgsmål og debat
Anders Jespersen, Dansk Fjernvarme

17.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før mødestart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.