Gå til hovedindhold
Regionalmøde
Medlemmer
Afholdt | Kun for medlemmer

Regionalmøde i Kolding (1)

Få en status på fjernvarmen i dit lokalområde og bliv opdateret på seneste nyt i branchen, når Dansk Fjernvarme i ugerne 9, 10 og 11 inviterer til regionalmøder.

Regionalmødet blev afholdt i Kolding den 27. februar 2024.

I 2024 bliver 8 regionalmøder afholdt 7 forskellige steder i hele landet. 
Med regionalmøderne rykker Dansk Fjernvarme ud lokalt for at tage en status på fjernvarmen og drøfte dennes udvikling i den nære fremtid for dit lokalområde.

Det første møde bliver afholdt i Kolding den 27. februar, og det ottende og sidste regionalmøde bliver afholdt i Glyngøre den 13. marts. Indimellem disse møder afholdes regionalmøder i: Lyngby, Nykøbing F, Aarhus, Glyngøre, Kolding, Sorø og Sæby.

Bliv opdateret på det vigtigste i branchen

Dansk Fjernvarme vil på regionalmøderne informere dig om en lang række af afgørende områder inden for fjernvarmesektoren.

Du bliver opdateret på seneste nyt fra direktøren, når Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme drøfter den nærmeste fremtid for varmesektoren og fortæller om de vigtigste nedslagspunkter på det politiske område.

Om formiddagen kan du høre mere om økonomisk regulering, risikostyring, samarbejder og rekruttering til fjernvarmesektoren. Om eftermiddagen byder programmet på indlæg om tilslutning til elnettet, brændselsfri varme og lavtemperaturfjernvarme, bæredygtighedsrapportering samt beredskabslovgivningen.

Derudover kan du også se frem til at blive inspireret til at samarbejde med kommercielle aktører om varmeproduktion, når Innargi med udgangspunkt i geotermi, fortæller om deres forretningsmodel og tilbud til fjernvarmeselskaber, samt deres tanker om ejerforholdet og snitflader mellem kommercielle aktører og fjernvarmeselskaberne.

Læs mere i programmet om indholdet i de forskellige indlæg.

Vi glæder os til at møde dig og dine kollegaer rundt omkring i landet.

08.30 Kaffe og morgenbrød  

09.00 Velkomst
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

09.05 Fjernvarmens rolle i et grønt Danmark
Vi giver dig et overblik over den aktuelle politiske situation og skitserer rammen for det energipolitiske arbejde i 2024. Hvordan ser vi fjernvarmens rolle i fremtidens energisystem, og hvordan arbejder vi for en professionalisering af sektoren, hvor øget diversitet i bestyrelserne er en del af arbejdet.
Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

09.50 Ændringer i regler og rammebetingelser
I løbet af 2024 kommer der ændringer i den økonomiske regulering af fjernvarmen. Der kommer bl.a. et nyt forbrugerprisloft på fjernvarme, ændringer i afskrivningsreglerne og nye regler om koncerninterne aftaler. Desuden er der nyheder for reglerne om garantiprovisioner og om afgifter, og affaldsvarmeprisloftet bliver ændret i løbet af 2024. Forhåbentlig kommer der også ændringer i reguleringen af overskudsvarmen. Vi giver et overblik over disse ændringer og det, der er på vej.
Michael Fibiger, Dansk Fjernvarme

10.35 Pause

10.50 Rekruttering og diversitet i fjernvarmesektoren
Hvis fjernvarmen også skal eksistere i fremtiden kommer det til at kræve, at den bredere befolkning får kendskab til branchen og dens mange muligheder. Indlægget kommer til at omhandle rekruttering og diversitet, og hvordan man kan skabe synlighed omkring branchens mange muligheder på tværs af eksempelvis køn og alder. Vi giver også en introduktion til, hvordan man kan komme i gang med at arbejde mere aktivt med emnerne.
Kim Mortensen, Dansk Fjernvarme

11.15 Risikostyring
Der foretages store investeringer og udvidelser, hvilket øger behovet for at sikre, at fjernvarmeselskaberne stadig har den økonomiske og finansielle stabilitet. Stigende renter og priser påvirker ligeledes selskabernes økonomi. Vi giver en kort introduktion til de redskaber, der kan benyttes for at få det nødvendige overblik og eksempler på aftaler og hvordan, man kan undgå faldgruber ved indgåelse af kontrakter.
Klaus Lunddal Brose, Dansk Fjernvarme

11.35 Fusioner og samarbejde
Som følge af de mange administrative opgaver, der rammer selskaberne, ser vi mange former for samarbejder mellem fjernvarmeselskaberne. Vi giver et indblik i udvalgte former for samarbejder, der spænder lige fra ugentlige kaffemøder, administrative samarbejder og til egentlige fusioner. Vi belyser hvilke forhold, der kan styrke det gode samarbejde og enkelte situationer, hvor der er oplevet benspænd for samarbejdet.
Birthe Boisen, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Samarbejde med kommercielle aktører om varmeproduktion
Omstillingen til brændselsfrie varmekilder betyder introduktion af en række nye teknologier i fjernvarmesektoren. Flere kommercielle aktører viser interesse i nye modeller for levering af varme. Med udgangspunkt i geotermi, fortæller Innargi om deres forretningsmodel og tilbud til fjernvarmeselskaber, samt deres tanker om ejerforholdet og snitflader mellem kommercielle aktører og fjernvarmeselskaberne
Søren Berg Lorentzen, salgschef, Innargi

13.10 Sæt strøm til fjernvarmen
Fjernvarmen har sat et stort aftryk på elnettet, som vi kender det i dag, fordi man i mange områder har bygget elnettet op omkring kraftværker og kraftvarmeværker. Vi kigger ind i en fremtid, hvor fjernvarmen bliver store elforbrugere, og hvor elnettet ændres markant. Der er kommet flere tilslutningsmuligheder til elnettet gennem de seneste år, og elnettarifferne går i retning af mere kapacitetsbetaling. Hør mere om de rammer, der er væsentlige at være opmærksomme på, når vi skal sætte strøm til fjernvarmen.
Jacob Andreasen, chefkonsulent, N1

13.40 Brændselsfri varme og lavtemperaturfjernvarme
Fjernvarmen har en lang tradition for afbrænding, først affald, så kul, naturgas og biomasse. Men nye teknologier er på vej ind i fjernvarmeproduktionen. Flere af teknologierne er mest effektive ved lavere temperaturer for eksempel varmepumper, overskudsvarme og geotermi. Men hvad betyder “brændselsfri og lavtemperatur” for varmeproduktion og lagring, og hvad med varmetab i fjernvarmenettet eller komforten og sikkerheden i kundernes varme- og vandinstallationer?
Søren Junge Bak, Dansk Fjernvarme

14.10 Kaffe og kage

14.35 Bæredygtighedsrapportering
Alle fjernvarmeselskaber kan blive indirekte omfattet af bæredygtighedsrapportering, som led i værdikæden som underleverandører til de direkte omfattede virksomheder. Det er inden for emnestandarden ‘Klimaforandringer’, at store kunder primært vil efterlyse oplysninger fra fjernvarmeselskabet i deres værdikæde. Vi gennemgår blandt andet, hvad det betyder for fjernvarmeselskaberne, og hvordan de kan levere oplysninger til kunder, der efterspørger data og handlingsplaner til deres bæredygtighedsrapportering.
Tina Maria Lund Kristensen, Dansk Fjernvarme

14.55 Beredskabslovgivning for fjernvarme og fjernkøling
Krigen i Ukraine og energikrisen i 2022 har synliggjort, hvor vigtig energiforsyningen er for vores samfund. Fjernvarmesektoren får nu sin egen beredskabslovgivning sammen med EU-krav i direktiverne om NIS2 og CER. Det handler om at beskytte kritisk infrastruktur gennem beredskabsarbejde. Fra efteråret 2024 skal fjernvarme- og kraftvarmeselskaber opfylde de nye regler fra en samlet beredskabslov.

Vi giver en status og opdatering på, hvad der er på vej, og får en dialog om udfordringer og forventninger. Dansk Fjernvarme samarbejder med Energistyrelsen om de bekendtgørelser og vejledninger, der fremover skal styre arbejdet med at have beredskabsplaner. Der bliver nye opgaver til både driftsledere og bestyrelserne.
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

15.25 Opsamling og afslutning
Lisbeth Aagaard Mountfield, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Deltagerprisen er kr. 1.780,- ekskl. moms pr. deltager for de første 3 deltagere fra samme selskab, herefter er prisen kr. 1.480,- ekskl. moms pr. deltager.

Rabatten gælder også ved deltagelse på forskellige lokationer.

I praksis skal alle deltagere fra samme selskab tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest torsdag den 22. februar 2024

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.