Gå til hovedindhold
Temadag
Elmarked & Eltariffer
Sektorintegration
Afholdt

Temadag om elnettilslutninger og tariffer

En stor del af fremtidens varmeproduktion forventes at komme fra varmepumper og elkedler. Det stiller store krav til fjernvarmen, men også til elnettet. Kom og bliv klogere på tilslutningsmulighederne, processerne og tarifferne.

Temadagen blev afholdt i Kolding den 27. november 2023.

Hvis dit fjernvarmeselskab allerede producerer varme på el eller overvejer at gøre det, så kan det være interessant for dig at vide mere om kommende tarifændringer og de faldgruber og smutveje, der kan være når man skal tilsluttes elnettet. 

På denne temadag vil du høre nærmere om, hvad rører sig inden for udbygning af elnettet og betaling for tilslutning og transport af el (tarifferne). Der lægges på temadagen også op til dialog med de netvirksomheder, der ejer elnettet, og til at medlemmerne deler erfaringer og viden.

Er temadagen noget for dig?

Temadagen henvender sig til både beslutningstagere og driftsledere hos varmeselskaber, energirådgivere samt kommuner, Energistyrelsen og andre energiplanlægningsmyndigheder.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 09.00.

09.30 Velkomst og indflyvning
Fjernvarmen har sat et stort aftryk på elnettet, som vi kender det i dag, fordi man i mange områder har bygget elnettet op omkring kraftværker og kraftvarmeværker. Vi kigger ind i, at elsystemet og elnettet ændres markant. Fjernvarmen kommer også i fremtiden til at være en stor del af elsystemet og sætte et markant aftryk på elnettets udbygning.
Michael Søgaard Schrøder, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

09.50 Tilslutning til elnettet
Der er kommet flere tilslutningsmuligheder til elnettet gennem de seneste år. Hvordan er tilslutningsprocessen set fra en netvirksomhed, hvor er faldgruberne, hvor kan man speede processen op? Dansk Fjernvarme har sammen med Cerius-Radius lavet en oversigt over de forskellige tilslutningsmuligheder og tilslutningsprocesserne.
Søren Peter Nielsen, Senior Strategic Analyst og Christian van Maarschalkerweerd, Lead Strategy Analyst, Cerius-Radius Elnet

10.50 Pause

11.10 Tilslutning af elkedel eller varmepumpe: Fjernvarmecase
Etablering af en elkedel eller varmepumpe kræver en masse forberedelse og analyser for at lave en solid businesscase. Tid kan i den forbindelse være en vigtig faktor. Derfor er det vigtigt, at man tidligt i processen tænker på tilslutning til elnettet, da der også er en proces hos netvirksomhederne, som skal tænkes ind i projektet. Her kan du høre et konkret eksempel fra et fjernvarmeværk om, hvordan de har håndteret tilslutning til elnettet.
Rasmus Victor Fauerholdt, direktør, Ingeniør Huse

11.40 Fælles drøftelse af formiddagens indlæg
Spørgsmål til formiddagens program og forslag til, hvordan netvirksomheder og fjernvarmeselskaber kan koordinere tilslutningsprocesser.
Michael Søgaard Schrøder, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

12.00 Frokost

12.45 Indflyvning til tariffer
Elnettarifferne er – ligesom resten af elsystemet – under hastig udvikling. Det har betydning for mange fjernvarmeværkers investeringer i elkedler og varmepumper. De nye og kommende tariffer giver også nogle muligheder for at udnytte et fleksibelt anlæg til at reducere tarifbetalingen.
Michael Søgaard Schrøder, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

13.00 Elnettariffer – i  dag og i fremtiden
Både Energinet og Green Power Denmark har igangsat flere ændringer af nuværende tarifmetoder – og planlægger at igangsætte endnu flere i de kommende år. Green Power Denmark vil fortælle om principperne for elnetselskabernes nuværende tariffer og om de ændringer der forventes i tariferingen i de kommende år. Vi vil gå i dybden med bl.a. implementering af kapacitetstarifering, tarifering af direkte linjer og meget mere.
Nicolaj Mølgaard Jakobsen, seniorchefkonsulent, Green Power Denmark

14.00 Kaffe og kage

14.20 Systemydelser og fjernvarmen
Fjernvarmeselskabernes fleksibilitet er eftertragtet i elsystemet; men hvor bliver fleksibiliteten brugt bedst? Få en introduktion til systemydelser, markedsvilkår og tekniske krav til systemydelser. Hvordan kan elkedler fungere på systemydelsesmarkedet, og vil kapacitetstariffer påvirke økonomien i bud på systemydelsesmarkedet.
Henning Parbo, cheføkonom, Energinet

14.50 Medlemscase: Fleksibel fjernvarme i praksis
Fjernvarmeselskaberne er fleksible i deres elforbrug, fordi energien kan lagres i akkumuleringstanke. Det er dog ikke helt åbenlyst, hvordan fjernvarmen skal bruge denne fleksibilitet bedst: Er det på systemydelsesmarkedet eller ved at reagere på prissignaler i tarifferne? I denne case vil vi få et indblik i, hvordan Tørring Kraftvarme aktivt bruger sin fleksibilitet ift. elsystemet.
Jesper Bækdal Kristensen, driftsleder, Tørring Kraftvarme

15.20 Opsamling og afslutning
Michael Søgaard Schrøder, chefkonsulent, Dansk Fjernvarme

15.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest onsdag den 22. november 2023.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.