Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme

Dansk Fjernvarme mener

Ugennemtænkt konkurrencemodel sender stor regning til forbrugerne og spænder ben for at udnytte affaldsenergiens potentiale for CO2-fangst.

10. jun. 2022
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme mener, at klimaplanen skal genåbnes og i stedet aftale en ny model for affaldsenergien. Meget har ændret sig, siden man indgik aftalen i sommeren 2020, hvor aftale blev indgået og det er blevet tydeligt, at affaldsenergien spiller en stor rolle i den samlede forsyningssikkerhed.

  Vi står overfor at skulle gennemføre en forceret omstilling af de naturgasopvarmede boliger og en forceret udfasning af en række andre brændsler til produktion af fjernvarme, samtidig med at der er udsigt til stigende udfordringer mht. forsyningssikkerheden. Desuden har vi nu fået markant større viden om muligheder og konkrete potentialer for CO2-fangst, og vi er også ved at være klar til at indføre en grøn skattereform, der sikrer det økonomiske grundlag for CO2-fangst.

  Klimaplanen forudsætter, at der indføres en konkurrencemodel for affaldsenergien, som skal få 30 procent af værkerne til at lukke/gå konkurs. Målet om lukning/konkurs af 30 procent vil dels forøge vores udfordringer i forhold til den fremtidige el- og varmeproduktion og forsyningssikkerhed og dels forhindre affaldsenergianlæggene i at investere i CO2-fangst.

  Dansk Fjernvarme foreslår, at konkurrencemodellen droppes, og der i stedet satses på at udnytte affaldsenergiens store potentialer for CO2-fangst og fuld kapacitetsudnyttelse til gavn for klimaet, samfundsøkonomien, forsyningssikkerheden og forbrugerpriserne.

  Senest har Dansk Fjernvarme og Dansk Affaldsforening opfordret til Klima-, Energi-, og Forsyningsudvalget til at få lavet en uafhængig vurdering af den foreslåede konkurrencemodel, så grundlaget for de politiske beslutninger sker på et opdateret og fagligt grundlag.

  Vores anbefalinger og argumenter er uddybende forklaret i en række one-pagers og er også en del af Dansk Fjernvarmes klimaudspil Fart på et grønt Danmark - Disse dokumenter kan hentes herunder:

   

  Fart på et grønt Danmark
  Hvad skal der ske med affaldsenergien?
  Henvendelse til Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget

  Se også