Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

17. nov. 2020

Indhold

    Verdensmål 7 handler om bæredygtig og moderne energi til en overkommelig pris. Dette er grundstenene i fjernvarmens eksistensgrundlag. Det er et område, hvor fjernvarmesektoren allerede gør meget og udvikler sig uagtet målsætningerne fra FN. Derfor er det dog stadig afgørende for den danske opfyldelse af verdensmålet. I dag består over 60 pct. af fjernvarmeproduktionen af vedvarende energi, og Dansk Fjernvarme har en målsætning om, at fjernvarmesektoren i 2030 skal være CO2-neutral, således at den også kan bidrage til regeringens målsætning om 70 pct. CO2-reduktion i 2030 (sammenlignet med 1990).

    For at overgå til mere bæredygtige energikilder vil fjernvarmen ofte være en vigtig forudsætning. Bl.a. kan Danmark vha. fjernvarme udnytte store mængder overskudsvarme fra produktion og industri, som ellers ville flyde ud i ingenting. Fjernvarme er også en forudsætning for, at det store potentiale i geotermi kan indfries. I udviklingen af sektorintegration og Power-to-X leverer fjernvarmen også et nødvendigt bindeled mellem den vedvarende elproduktion – sol og vind – og opvarmning af huse, boliger og virksomheder. Derudover investeres der store summer i energilagring, hvor fjernvarmen allerede bidrager med et veludviklet lager for den fluktuerende energiproduktion. Fjernvarmeselskaberne har kapaciteten til at gemme og opbevare energien fra vind og sol til vindstille dage med gråvejr. Arbejdet med bæredygtig energi i fjernvarmen fortsætter fremadrettet, og der forventes at ske stor udvikling på området, både frem mod 2030 og på længere sigt. 

    Se også