Gå til hovedindhold

CO2-fangst kan bidrage til at realisere Danmarks klimamål

En ny regering skal skabe de nødvendige rammer for CCS, lyder opfordringen fra CCS-alliancen, der påpeger, at Danmark med kun syv år til 2030 har travlt. Det skriver direktør Joachim Sperling, Axcelfuture, på vegne af CCS-Alliancen (bl.a. Dansk Fjernvarme).

Indhold

  CCS er et vigtigt værktøj til at nå både Danmarks, EU’s og vores globale klimamål. I Danmark er der via brede politiske aftaler skabt rammer for at indfange ca. 3,2 mio. tons CO2 om året i 2030, men det tekniske potentiale er betydeligt større. Skal vi i mål handler det om at få truffet en række strategiske beslutninger om infrastruktur, transport og lagringsmuligheder, så vi kan få værdikæderne op at stå. Desto hurtigere vi kommer i gang med fangst, transport og lagring af CO2, desto bedre muligheder vil der være for at opnå erfaringer, der kan drive omkostningerne ved CCS ned og klimapotentialet op.

  Lige nu venter vi på, at de første projekter sættes i gang. Der er spændende udbudsafgørelser på vej, der skal sætte gang i både indfangning af CO2 og lagringsfaciliteter på land og til vands.

  Vi taler om store projekter på tværs af værdikæden, som f.eks. Bifrost og Greensand, hvor man gerne vil lagre CO2 i Nordsøen. Her vurderer EU-kommissionen, at store mængder CO2 på sigt skal lagres, fordi der allerede eksisterer en rørinfrastruktur, og fordi der er rigeligt plads til sikker og billig lagring. Det kan give Danmark gode indtægter til yderligere grøn omstilling, og vi kan hjælpe andre lande på vej med deres klimamål.

  Der er desuden en udbudsrunde i gang om de første puljemidler til fangst, transport og lagring, som forventes afgjort i starten af 2023. Der er stor interesse fra tre prækvalificerede virksomheder - og endnu flere følger interesseret med. Erfaringerne herfra bør bruges til at speede processen op med nye udbudsrunder tidligere end ellers planlagt. Det kan suppleres med et eftersyn af kravspecifikationen i udbuddene, så vi får erfaring med forskellige typer projekter.

  Der er indgået en aftale på industriområdet, der giver mulighed for at indfange og lagre omkring 2 mio. tons CO2. Den aftale skal hurtigst muligt udmøntes i konkrete projekter.

  Tilbage står, at der også er store potentialer på kraftvarme- og affaldsområderne, som venter på at blive realiseret gennem kommende politiske aftaler. Tidligere brændte vi affald uden at sortere, og brugte kul på vores kraftvarmeværker, hvilket skabte massive udledninger. I dag sorterer vi affaldet og bruger så vidt muligt biomasse i stedet for kul, og det har i høj grad bidraget til at reducere Danmarks CO2-udledninger. Tilføjer vi CCS, kan vi skabe negative udledninger, hvis vi samtidig lagrer den indfangede CO2 - og dermed komme langt tættere på vores klimamål. Det kræver blot, at en ny regering får skabt de nødvendige rammer. Der er kun syv år til 2030, så vi har travlt.

  (Indlægget blev oprindeligt bragt i EnergiWatch den 2. december 2022)

  Andre klikkede på...