Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Dansk Fjernvarme

Dansk Brint Alliance: Brintinfrastruktur kan danne fundamentet for nye, grønne erhvervseventyr

For at realisere brint- og Power-to-X-industriens potentiale i Danmark kræves politisk handling til etablering af en dansk brintinfrastruktur. Det vil give store eksportmuligheder og en levedygtig grøn vækst, skriver fire repræsentanter for Dansk Brint Alliance.

08. nov. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Af Jannick H. Buhl, områdechef i Dansk Fjernvarme for CCUS og PtX; Emil Drevsfeldt Nielsen, erhvervspolitisk chef, Dansk Metal; Tejs Laustsen Jensen, direktør Brintbranchen; Troels Ranis, vicedirektør, Dansk Industri.

  Danmark har en lang række styrker indenfor brint og Power-to-X. Styrker der ikke alene kan føre store grønne resultater med sig, men også betragtelige erhvervsmuligheder og danske arbejdspladser.

  En helt ny industri med store potentialer langs værdikæderne. Men hvis potentialer skal blive til realiteter, kræver det passende infrastruktur, der både kan føre den grønne brint rundt i Danmark og via Tyskland ud i Europa.

  Derfor skal staten påtage sig en del af det fælles ansvar at etablere en dansk brintinfrastruktur.

  Brint og Power-to-X repræsenterer næste fase af den grønne omstilling.

  Disse teknologier er afgørende for at omstille de sektorer, der ikke kan sluttes til en stikkontakt. Det handler blandt andet om den tunge industri, landbruget samt skibs- og luftfarten. Disse sektorers omstilling afhænger af konverteringen af grønne elektroner til ditto molekyler, så grøn ammoniak og brintbaserede brændsler, som metanol og e-fuels, kan erstatte de eksisterende fossile løsninger.

  Omstillingens næste fase

  Danmark er godt fysisk og teknologisk placeret til at lede denne næste fase af omstillingen.

  Med vores enorme vedvarende energikapaciteter, en række meget dygtige brint- og Power-to-X -virksomheder og muligheden for at udnytte overskudsvarmen i fjernvarmen, kan vi gå forrest i produktionen af grønne brændsler, og derved den indirekte elektrificering.

  Storskala produktion af grøn brint og Power-to-X-brændsler kan blive Danmarks største enkeltstående bidrag til den grønne omstilling – ikke bare herhjemme men globalt. Foruden de åbenlyse klimagevinster brint og Power-to-X vil føre med sig, repræsenterer denne industri ligeledes enorme erhvervs- og vækstmuligheder.

  Tusindvis af nye arbejdspladser – særligt til faglærte medarbejdere – og eksport af både brændslerne, men også de teknologiske løsninger, der ligger bag. Men hvis vi skal udleve potentialerne, kræver det en tilstrækkelig brintinfrastruktur, der kan binde økosystemerne sammen.

  Spørgsmålet om brintinfrastruktur er blevet debatteret længe, og om end Danmark har indgået en aftale med Tyskland om etablering af en rørført infrastruktur, er der fortsat ingen afklaring på placering, tidshorisont eller finansiering.

  Uvished om infrastrukturen

  Afklaring af disse spørgsmål er afgørende for industrien.

  Det er i høj grad uvisheden om infrastrukturen, der afholder projektudviklere fra at træffe endelige investeringsbeslutninger. Det kan forsinke både den grønne omstilling, og Danmark risikerer at sakke bagud i det internationale brintkapløb, der lige nu pågår verden over.

  I tillæg er timingen med de kommende havvindsudbud central for investeringsbeslutningen om brintinfrastruktur, da byderne er afhængige af at vide, om de kan omsætte den ekstra mulige vindmøllestrøm til brintprojekter igennem infrastrukturen.

  Den danske brint- og Power-to-X-industri er klar til at rykke op i skala, men det kan kun lade sig gøre med den nødvendige infrastruktur.

  Visionære virksomheder har plantet frøene til et nyt grønt erhvervseventyr, men hvis vi skal kunne høste gevinsterne af den indsats, skal der skabes klarhed om infrastrukturen hurtigst muligt.

  Det gælder især spørgsmålet om finansieringen, for hvis omkostningerne fra start bare pålægges brugerne, risikerer vi dels at straffe de vigtige first-mover-virksomheder, og dels at dæmpe udviklingen af mindre projekter, der med tiden skaleres op.

  Store infrastrukturelle projekter, om det er motorveje eller broer, som er til alles gavn, er samfundsopgaver, staten skal tage del i og påtage sig ansvar for. Hvis regningen for brintinfrastrukturen bare lander hos de første brugere, risikerer vi at standse udviklingen, før den tager fart.

  Udviklingen af en stærk, dansk brint- og PtX-industri er ikke kun et anliggende for det private erhvervsliv. Det er i høj grad i samfundets interesse, at vi går forrest i den grønne omstilling, så vi sikrer et grønt Produktionsdanmark.

  Derfor skal der fra politisk side handling til for at sikre den bedst mulige udvikling og etablering af en dansk brintinfrastruktur, der tager højde for den vigtige industrielle positionering.

  Det vil ikke alene gavne klimaet, men også sikre nye danske arbejdspladser, store eksportmuligheder og en grøn vækst, der er både bæredygtig og levedygtig langt ud i fremtiden.

  Debatindlægget har været bragt i Altinget den 8. november 2023.

  Andre klikkede på...