Gå til hovedindhold

Tak for at forlænge fjernvarmepuljen – men gå nu all in

Leder bragt i magasinet Fjernvarmen nr. 6, december 2023

08. dec. 2023
Tekst af Alberte Jensen, alj@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  December er årets sidste måned, og det er naturligt, at det også er den måned, hvor der bliver sat sløjfe på årets sidste hængepartier og visket ren tavle til det nye år.

  Det må vi sige, at der blev gjort med fjernvarmepuljen. Den 10. november lukkede puljen med en oversøgning på 314,7 mio. kroner og 26 ansøgninger, der blev mødt af et afslag på tilskud ved lukketid. Det er ellers på baggrund af, at der har været appeller og opfordringer fra Dansk Fjernvarme, kommuner, borgmestre og fjernvarmeselskaber til, at puljen ikke skal løbe tør. Puljen er sektorens mest effektive værktøj mod naturgasudfasningen og for fjernvarmeudrulningen nu og her.

  Store som små fjernvarmeprojekter er vigtige i den samlede indsats mod den russiske naturgas og for den grønne omstilling, hvor vi bør og skal være ambitiøse i vores mål. Således er fjernvarmesektoren mere ambitiøs end regeringens egen klimafremskrivning, hvor man forventer 110.000 naturgasfyr tilbage i Danmark i 2035. Det er for uambitiøst.

  Alene i år er der udarbejdet projekter med et konverteringspotentiale på mere end 45.500 naturgasfyr. Samlet har fjernvarmesektoren de seneste år gennemført projekter med et potentiale på over 140.000 konverteringer.

  Det er fjernvarmen, der kan konvertere store områder i bundter. Oftest uden tilskud, men andre steder er det helt afgørende for, at projektet bliver til noget, og vi får alle med, sådan at gassen kan lukkes helt ned uden at forsyne enkelte husstande.

  Derfor er det også ganske glædeligt at se, at regeringen landede en finanslov for 2024 med et meget bredt flertal i Folketinget, og hvor der blev afsat 150 mio. kroner til fjernvarmepuljen, som skal sikre fortsat støtte til udrulning af fjernvarme.

  Beløbet er langtfra nok til at støtte alle de projekter, der modtog afslag fra puljen i 2023, men det er stadig en vigtig anerkendelse af det arbejde, som fjernvarmesektoren udfører for Danmark i de her år.

  Vi skal og vil stadig kæmpe for, at puljen i 2024 har midler nok til at dække alle fjernevarmeprojekter, der har brug for fjernvarmepuljen. Forhandlingerne om udmøntningen af midlerne fra den grønne fond kommer til at foregå over vinteren og i foråret, og der er det vores kraftigste opfordring, at fonden tilgodeser flere midler til fjernvarmepuljen, så der er sikkerhed og vished for fjernvarmeudrulningen i Danmark.

   

  Andre klikkede på...