Gå til hovedindhold
Rammevilkår & Regulering
Varmekilder
Sektorintegration

Fjernvarme er også energieffektivitet

Synergi lancerer kampagne, der skal få danskerne til at spare på energien. Dansk Fjernvarme støtter op om initiativet, hvor fjernvarmen allerede spiller godt med.

20. jun. 2023

Faktisk virker prisloftet stik imod hensigten, fordi det i sin nuværende form er en barriere for udnyttelse af overskudsvarme. Og dermed er resultatet af prisloftet, at vi ikke får udnyttet de store mængder overskudsvarme fra industrien. Derfor betyder prisloftet at vi får en lavere energieffektivitet og højere varmepriser for forbrugerne, siger afdelingschef i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp. Foto: Jesper Voldgaard.

Indhold

  Det går hastigt fremad med at få fjernvarmen gjort 100 procent grøn, og målet med at være på netop 100 procent på vedvarende, grøn energi allerede i 2030 er fortsat indenfor rækkevidde. Helt så langt fremme er vi ikke med samfundet som helhed, men danskerne kan alligevel tage nogle solide skridt i retning af i hvert fald at mindske udledningen af CO2, som skal ned over de kommende årtier.

  Synergi – brancheorganisationen for virksomheder som bl.a. Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux – har derfor taget initiativ til en ny kampagne, der under overskriften ”Energieffektivitet gør Danmark grønnere hurtigere” vil have danskerne til at tænke mere over og handle på at bruge energien med mere omtanke.

  ”Vi bliver grønnere hurtigere, når vi energirenoverer vores bygninger, energieffektiviserer vores virksomheder, udnytter overskudsvarmen samt styrer og flytter vores energiforbrug via data og digitalisering, ” skriver Synergi bl.a. om sin nye kampagne.

  - Der er et voldsomt potentiale, men der er hindringer. Det betyder blandt andet, vi i dag blot udnytter omkring 13 procent af den overskudsvarme, der bliver produceret i industrien.

  Nicolai Kipp, afdelingschef, Dansk Fjernvarme

  Prisloftet står i vejen

  Dansk Fjernvarme bakker op om kampagnens budskaber, og afdelingschef Nicolai Kipp peger på, at fjernvarmeselskaberne nemt kan se sig som bidragydere på flere punkter, som fx endnu bedre udnyttelse af overskudsvarme og øget digitalisering af varmeforbruget.

  I dag stammer overskudsvarme primært fra de kraftvarmeværker, der er rundt i landet. Men i fremtiden skal det være overskudsvarme fra ikke mindst industrien, der skal gavne fjernvarmenettet, hvor det er muligt.

  - Der er et voldsomt potentiale – som det bl.a. fremgår af ”Varmeplan Danmark 2021” fra Aalborg Universitet – men der er hindringer, som Dansk Fjernvarme har gjort opmærksom på gennem de seneste år. Det betyder blandt andet, vi i dag blot udnytter omkring 13 procent af den overskudsvarme, der bliver produceret i industrien.

  Nicolai Kipp peger på, at ikke mindst det nye prisloft, som myndighederne har indført, er stærkt hæmmende for mere og bedre udnyttelse af overskudsvarme fra industrien.

  - Der er tale om et både rigidt og statisk loft, som ikke matcher de behov, som et fleksibelt energisystem stiller. Faktisk virker prisloftet stik imod hensigten, fordi det i sin nuværende form er en barriere for udnyttelse af overskudsvarme. Og dermed er resultatet af prisloftet, at vi ikke får udnyttet de store mængder overskudsvarme fra industrien. Derfor betyder prisloftet at vi får en lavere energieffektivitet og højere varmepriser for forbrugerne, siger Nicolai Kipp.

  Mere digitalisering

  Synergi taler også for at presse på med yderligere digitalisering. Det er også et punkt, hvor Dansk Fjernvarme og medlemmerne har et stærkt fokus. Det fokus er her og nu ikke overraskende på at effektivisere på produktion og distribution af varmen, men forbrugerne er også helt centrale for bedre udnyttelse af digitaliseringen.

  - Digitalisering bygger i høj grad også på et endnu bedre samspil mellem forbrugerne og det enkelte fjernvarmeselskab. Vi bakker i Dansk Fjernvarme derfor op om, at bygningsmassen skal gøres parat til fremtidens energiforsyning – fx så vi kan udnytte  overskudsvarmen fra industrien mere effektivt ved en lavere temperatur, siger Nicolai Kipp og fortsætter:

  - Men det er også en del af fremtiden, at vi – og det er fjernvarmeselskaberne – skal kunne styre energiforbruget til varme helt ude i de enkelte husstande. Det er nogle af vores medlemmer allerede på vej med, og det skal vi have styrket endnu mere i fremtiden.

  Andre klikkede på...