Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Konverteringer
Projekter & Planlægning

Gode grønne forslag fra Radikale Venstre

Der skal tempo på udfasningen af naturgas og udrulningen af grøn fjernvarme, skriver Det Radikale Venstre i et nyt udspil. Dansk Fjernvarme bakker op om de grønne tiltag.

21. nov. 2023

- Det Radikale Venstres nye udspil sætter tyk streg under nødvendigheden af, at vi igen får fyldt fjernvarmepuljen op, så vi kan fortsætte tempoet med at udfase den sorte naturgas, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

Indhold

  Fjernvarmepuljen, der massivt har bidraget til udfasning af naturgas og udrulning af grøn fjernvarme, skal fortsætte i 2024. Det er blandt de mange grønne forslag som Det Radikale Venstre netop har præsenteret.

  Dansk Fjernvarme, der repræsenterer alle de fjernvarmeselskaber, der skal sikre udfasningen, bakker op om udspillet.

  - Hvis Danmark skal have udfaset den sorte naturgas, og samtidig holde hånden under danskernes energiregning, er der brug for den grønne fjernvarme og brug for at langt flere får adgang til fjernvarme. Det Radikale Venstres nye udspil sætter tyk streg under nødvendigheden af, at vi igen får fyldt fjernvarmepuljen op, så vi kan fortsætte tempoet med at udfase den sorte naturgas, siger Rune Moesgaard, politisk chef i Dansk Fjernvarme.

  Fjernvarmesektoren har længe appelleret til, at der sikres de rette værktøjer til at fortsætte naturgasudfasningen og samtidig have tempo på den grønne omstilling. Her er blandt andet fjernvarmepuljen et effektivt værktøj, fordi fjernvarmeselskaber med naturgaskonverteringsprojekter kan søge puljen for at holde investeringen og forbrugernes varmepris nede under udrulning.

  Planlægning af VE er nødvendig

  I udspillet foreslår Det Radikale Venstre samtidig, at elnettet udbygges, sådan at der sikres sammenhæng i planlægningen af nye anlæg for vedvarende energi og kommende Power-to-X anlæg. Det er anlæg, der også vil generere massive mængder overskudsvarme, og de bør derfor placeres i samspil med, hvor der er muligt at afsætte de store mængder overskudsvarme.

  - Det er helt afgørende, at de mange store og nødvendige anlæg tænkes ind i en sammenhængende plan, sådan at de forskellige teknologier udnyttes til fulde, og vi ikke foretager unødvendige investeringer. Derfor hilser vi det meget velkommen, at Det Radikale Venstre netop foreslår, at planlægningen sker centralt, så vi sikrer den fulde gevinst, siger Rune Moesgaard.

  I 2035 vil den forventede PtX-elkapacitet og -elforbrug være cirka 49.9 TWh vurderer Energistyrelsen i fremskrivninger. På baggrund af den udvikling vurderer Dansk Fjernvarme, at potentialet for udnyttelse af overskudsvarme er op mod 26,7 PJ. Det svarer til, at 18 procent af det danske fjernvarmeforbrug i 2035 kan dækkes af overskudsvarme fra PtX-processer.

  Andre klikkede på...