Gå til hovedindhold
Elmarked & Eltariffer
Rammevilkår & Regulering
Forsyningssikkerhed

Undersøgelse: Danmark risikerer for lav elforsyning i 2030

I takt med, at udbygningen af vedvarende energi stiger, falder behovet for elproduktion på decentrale kraftværker. Nu viser en medlemsundersøgelse, at de regulerbare kraftværker afvikles endnu hurtigere på den korte bane, end Energistyrelsen antager, og det kan have konsekvenser for elforsyningssikkerheden, mener Dansk Fjernvarme.

09. maj 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk

- Det er kritisk, at den danske regulerbare elkapacitet falder drastisk de kommende år, hvor der er fuld fokus på at udbygge mere vind og solenergi, siger Henrik Rønne Thomsen, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Foto: Jesper Voldgaard.

 • Læs op

Indhold

  Der skal bygges mange flere vindmøller og sættes langt flere solceller op i Danmark. Det er målet for at nå i mål med den grønne omstilling. I takt med at der kommer mere vedvarende elproduktion fra vindmøller og solceller, afvikles de regulerbare elproducerende kraftværker. I forbindelse med udviklingen af mere vedvarende energi har kraftværkerne en vigtig funktion i at sikre elforsyningen, når vinden ikke blæser, og solen ikke skinner, samt levere værdifuld stabilisering af elnettet.

  Af den grund har Dansk Fjernvarme lavet en undersøgelse blandt sine medlemmer, der har regulerbar elproduktion, for at få en status på elforsyningen i forbindelse med omstillingen. Undersøgelsen konkluderer, at elkapaciteten frem mod 2030 falder hurtigere, end tidligere analyser viser. Årene frem mod 2030 anses som overgangsfasen mod et Danmark baseret på vedvarende energi, og det sætter undersøgelsens konklusioner i perspektiv.

  - Det er kritisk, at den danske regulerbare elkapacitet falder drastisk de kommende år, hvor der er fuld fokus på at udbygge mere vind og solenergi. Det kan potentielt gå ud over vores elforsyningssikkerhed, fordi der ikke vil være elproduktion nok til at varetage den øgede elektrificering fra blandt andet varmepumper og elbiler i tilfælde af “dunkelflaute” - altså når solen ikke skinner og vinden ikke blæser, fortæller Henrik Rønne Thomsen, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

  I efteråret 2022 kunne Dansk Fjernvarme præsentere en analyse lavet af Energy Modelling Lab, der viste, at de danske regulerbare kraftværker afvikles hurtigere frem mod 2040 end Energistyrelsen antager, blandt andet fordi der ikke er økonomiske incitamenter i at holde værkerne ved lige. Den nye medlemsundersøgelse bekræfter disse konklusioner på lang sigt, men accelerer yderligere afviklingen på kort sigt.

  Det vurderes, at elkapaciteten blandt de decentrale værker allerede i 2030 er 40% af den nuværende decentrale regulerbare kapacitet. Frem mod 2040 falder kapaciteten med ca. 80 procent sammenlignet med 2022, svarende til ca. 766 MW fra 996 MW til 230 MW.

  Behov for politisk klarhed

  Efter åbningen af elmarkedet i 1999-2000, og arbejdet med den grønne omstilling, er incitamenterne til at etablere og opretholde regulerbar elproduktion baseret på ledningsgas eller bæredygtigt biomasse faldet. Det politiske fokus har dermed flyttet sig fra at opretholde den regulerbare elkapacitet til at fokusere primært på udbygning af vind- og solenergi.

  - Den overvejende årsag til, at værkerne lukker er økonomi. Det er for dyrt at holde værkerne i drift mod en beskeden pris for at stå til rådighed. Det betyder, at flere selskaber vælger at lukke anlægget frem for at vedligeholde og drive det videre. Af den grund opfordrer vi til, at der tages politisk stilling til behovet for den regulerbare elproduktion og komme med konkrete initiativer, der sikrer den regulerbare elkapacitet i elforsyningen, siger Henrik Rønne Thomsen.

  54 procent af de adspurgte medlemmer, siger at lukningen af kapaciteten skyldes direkte økonomiske årsager, mens yderligere 28 procent kan henføres til årsager indirekte relateret til økonomi.

  - Danmark har altid haft en høj elforsyningssikkerhed, og den sikkerhed skal vi bevare i takt med den grønne omstilling. Vores elforbrug forventes i fremtiden at øges, og i takt med mere vejrafhængig elproduktion skal vi have fokus på diversitet i vores elproduktionsportefølje. Derfor opfordrer vi til, at der handles på de udfordringer, vi lige nu ser med den regulerbare elkapacitet, slutter Henrik Rønne Thomsen, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

  Elkapacitet faktaark

  Andre klikkede på...