Gå til hovedindhold
Cybersikkerhed & Beredskab
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Det er godt at komme tidligt i gang med beredskabsarbejdet

De kommende kurser om beredskab har fokus på fakta og viden - og så ønsker Dansk Fjernvarme generelt at kaste endnu mere lys på det forestående arbejde med beredskab.

23. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarme har taget hul på en række kurser, der skal støtte og hjælpe medlemmerne med at kunne komme i mål med de forestående lovkrav til et egentlig beredskab for fjernvarmesektoren. Og allerede nu står det fast, at der bliver endnu mere fokus på fakta og viden på de kommende kurser.

  I alt tilbyder Dansk Fjernvarme syv forskellige kurser i rækken om beredskab. Kurserne handler om cybersikkerhed, CER, IT- og OT-beredskab, kontrolrum, beredskabsplanlægning, risiko- og sårbarhedsanalyser og om opgaver i det klassiske beredskab.

  - Der er ikke tale om en låst kursusrække, men medlemmer kan plukke løs blandt kurserne ud fra, hvad man mener at have brug for, fortæller Tine Louise Jensen, uddannelseskonsulent i Dansk Fjernvarme.

  Det er evalueringerne fra de første beredskabskurser, der gør, at Dansk Fjernvarme på de kommende kurser vil have et stærkere fokus på såvel fakta som viden.

  - Vi ønsker at dele viden om direktiver, eksisterende krav og udfordringer i forbindelse med kommende sikkerhedskrav og opgaver i forbindelse beredskab, siger Tine Louise Jensen, der også nævner, at kurserne ikke alene bliver afviklet i Kolding, men efter sommer også finder vej til Glostrup, inden de ultimo 2024 er retur i Kolding.

  Godt at komme tidligt i gang

  Lovgivningsprocessen er i gang – det er Energistyrelsen, der har førerpennen på det arbejde – og loven bliver med meget stor sandsynlighed vedtaget til at træde i kraft fra den 1. januar 2025.

  Så selv om det altså endnu er noget, der er ude i horisonten, giver det god mening for fjernvarmeselskaberne allerede nu at interesse sig for, hvad der venter dem på den anden side af årsskiftet, forklarer Tine Louise Jensen.

  - Arbejdet med de to direktiver fra EU, NIS2 og CER, er en proces, som man med fordel kan starte på nu. Og det er ikke kun fjernvarmen, men en række industrier og infrastrukturer, der skal stille skarpt på NIS2 og CER. Derfor kan det være en fordel for selskaberne at starte processen omkring et styrket beredskab allerede nu.

  De to EU-direktiver om NIS2 og CER er allerede vedtaget i EU. Når EU har vedtaget et direktiv, gælder det i Danmark, når Folketinget har implementeret det i den danske lovgivning med følgende bekendtgørelser og vejledninger. Det sker som nævnt fra årsskiftet.

  Andre klikkede på...