Gå til hovedindhold
Projekter & Planlægning
Dansk Fjernvarme
Medlemmer

Temadag: Få inspiration til mere klimavenlig varme

Dansk Fjernvarme tilbyder temadag om projektet COHEAT, der skal underbygge udbredelse af varme til kommuner over hele landet.

15. maj 2024
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Alle skal have adgang til energieffektive løsninger fra fjernvarme og andre grønne løsninger. Det er udgangspunktet for det EU-støttede projekt COHEAT, der oprindeligt er målrettet fjernvarmeselskaber og kommuner i Region Syddanmark.

  Nu bliver projektet bredt ud, når Dansk Fjernvarme og COHEAT indbyder til temadag den 26. august i Fjernvarmens Hus under overskriften ”Samarbejde med kommuner om klimavenlig varme i mindre byer”.

  - I projektet er der lavet en meget grundig kortlægning af muligheder for etablering af ny fjernvarme i Region Syddanmark. Men det kan jo også inspirere i andre dele af landet, og det er baggrunden for denne temadag, lyder det fra projekt- og udviklingskonsulent i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

  I COHEAT-projektet er de deltagende syv kommuner screenet ned til de mindste landsbyer for at få områder prioriteret til fjernvarme eller individuel varmeløsning, når oliefyr og naturgasanlæg skal udfases for at nå klimamålene i 2030.

  Som supplement til kommunernes eksisterende varmeplaner er der udviklet et værktøj af Plan Energi, som får alle områder defineret og prioriteret.

  - I projektet er det også blevet klart, at der er mange mindre bysamfund, som umiddelbart ikke er relevante for klassisk fjernvarme, men som kan benytte såkaldt Ø-varme, hvor der opstilles containere med fælles varmepumper for forsyning af helt ned til 120-140 bygninger, forklarer Kim Behnke om nogle af de resultater, der er kommet frem under arbejdet med projektet.

  Han nævner videre, at der i projektet også er arbejdet med nye måder at kommunikere med borgerne om energieffektivisering og muligheder for at skifte til grøn energi. Det har ikke mindst vist sig vigtigt, fordi de lave gaspriser er blevet en stor udfordring for at få særligt gaskunder til at skifte over til fjernvarme eller individuel varmepumpe.

  Andre klikkede på...