Gå til hovedindhold
Kursus
Ledelse & Bestyrelse

Bestyrelseskursus for kommunale forsyningsselskaber

Eksklusivt kursus for kommunale bestyrelser til 20’ernes udfordringer i forsyningssektoren

På kurset for bestyrelser får du overblik over alt det vigtigste i bestyrelsesarbejdet og får lov at prøve kræfter med virkelighedens udfordringer i et dilemmaspil.

Kurset tilbyder et 360 graders perspektiv på forsyningsbestyrelsens opgaver, udfordringer og relationer. Kurset vil tage afsæt i en vekselvirkning mellem teori og praksis med en indholdsmæssig hovedstruktur over tre overordnede temaer:

Tema 1: De styringsmæssige rammer om selskaberne og bestyrelsesarbejdet

Med fokus på de regulatoriske forhold, der kendetegner forsyningssektoren, forsyningsbestyrelsernes samfundsmæssige rolle, ejerdialogen med kommunen, bestyrelsens opgaver og ansvar, styringsredskaber (ejeraftale, vedtægter, forretningsorden mv.), samt spørgsmål vedrørende habilitet, tavshedspligt mv.

Tema 2: Værdiskabende bestyrelsesarbejde og -samarbejde

Med fokus på samspillet og arbejdsdelingen med den daglige ledelse, bestyrelsens organisering, herunder bestyrelsesledelse og formandens rolle, det effektive bestyrelsesmøde, bestyrelsen som et arbejdsfællesskab og de gruppesociale dynamikker i samarbejdet, samt introduktion til vigtige bestyrelsesværktøjer.

Tema 3: Bestyrelsens strategiske ageren og samarbejde.

Med baggrund i en introduktion til de generelle udviklingstendenser i forsyningssektoren inviteres deltagerne til en dialog om de strategiske drøftelser og overvejelser, der skal på dagsordenen i de enkelte selskabsbestyrelser. Der vil være fokus på vilkårene for strategiarbejde i et forsyningsselskab, herunder med vægt på bestyrelsens rolle og funktion i forhold til strategilægning, opfølgning på strategi, økonomistyring og strategisk risikostyring.

De tre moduler giver sammen med Kodeks for god Selskabsledelse i forsyningssektoren niveauet for den fælles referenceramme, som det er vigtigt, at bestyrelsesmedlemmer i forsyningsselskaber ret hurtigt tilegner sig, når de starter i bestyrelsen. Introduktion til disse i temaer i et forum med både erfarne og nye bestyrelsesmedlemmer vil give de nye bestyrelser en flyvende start.

Er kurset noget for dig?

Kurset retter sig mod såvel nye som erfarne bestyrelsesmedlemmer. Det vil være en fordel, at så mange som muligt deltager fra den samme bestyrelse, så alle får den samme faglige referenceramme omkring bestyrelsesarbejdet. På kurset drøftes det formidlede i forhold til egen praksis.

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Dansk fjernvarme og DANVA. Dansk Fjernvarmes medlemmer tilmelder sig her på siden. DANVAs medlemmer tilmelder sig via DANVAs hjemmeside.

09.30 Velkomst og introduktion
Louise Andersen, DANVA og partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss 

10.10 Pause

10.20 En selskabsbestyrelses formelle rolle og ansvar
Bestyrelsens ansvar og pligter, selskabsloven og selskabsform. Habilitet og tavshedspligt.
Partner Line Markert, Horten 

12.30 Frokost

13.15 Det værdiskabende bestyrelsesarbejde
Bestyrelsens rolle og funktion i værdiskabelsen, organisering og ledelse m.m. Gennemgang af nyttige bestyrelsesværktøjer og -metoder.
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss

14.00 Dilemmaspil om den samarbejdende bestyrelse
Spillet tilbyder en neutral øvebane til håndtering af praksisnære, strategiske dilemmaer, som deltagerne vil opleve i bestyrelsesarbejdet.
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss 

15.15 Kaffe

15.30 Opsamling på dilemmaspillet – bestyrelsessamarbejde og dynamikker

16.00 Bestyrelsens samarbejde med ledelsen
Sparring og samarbejde med direktionen. Drøftelse af cases omhandlende krydsfeltet mellem bestyrelse og daglig ledelse. 
Direktør i vandselskab 

17.30 Opsamling på dagen
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss 

18.30 Middag

08.30 Forsyningsselskabernes rolle i samfundet
Samfundets forsyningsstrategi og regulering af sektoren nu og i fremtiden. Brancheorganisationernes fokusområder. 
Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA og udviklingschef 
Kim Behnke, Dansk Fjernvarme

10.00 Pause

10.15 Forsyningsselskabernes strategiske fokus og bestyrelsens strategiske rolle
Ejerstrategi og selskabsstrategi. Tilrettelæggelse af strategiprocesser i forsyningsselskaber. Bestyrelsens bidrag i strategilægningen.  
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss

10.45 Dilemmaspil om bestyrelsens og selskabernes strategiske handlemuligheder
Deltager bliver sat over for strategiske dilemmaer, der taler direkte ind i forsyningssektorens udfordringer de kommende år. 
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss

12.00 Frokost

12.45 De økonomiske rammer for forsyningsselskaber
Læsning af årsrapporten, bestyrelsens opmærksomhedsområder, økonomisk regulering, samarbejdet med revisionen. 
Partner Thomas Riis, PWC 

14.15 Kaffe

14.30 Aktuelle trends bestyrelsesarbejdet
Hvilke trends og opmærksomheder ses der for fremtidens forsyning, som bestyrelsen bør have særlig fokus på?
Partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss

15.20 Opsamling
Louise Andersen, DANVA og partner Jørgen Ulrik Jensen, Pluss 

15.30 Tak for i dag

Deltagerprisen er kr. 8.500,- ekskl. moms pr. deltager for de første 4 medlemmer af en bestyrelse, herefter er prisen kr. 5.900,- ekskl. moms pr. deltager for de resterende medlemmer.

I praksis skal alle deltagere tilmeldes til fuld pris, hvorefter Dansk Fjernvarme sørger for at tildele den rette rabat til hvert selskab.

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Ønsker du at deltage i middagen uden overnatning, kan du sende en mail til tilmelding@danskfjernvarme.dk.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.