Gå til hovedindhold
Kursus
Ledelse & Bestyrelse
Salg & Markedsføring
Kun for medlemmer

Grundlæggende lederuddannelse

Vil du gerne blive stærkere i rollen som leder – og vil du hellere træne dine færdigheder end læse dig til dem? Vi tager afsæt i din hverdag, og du kommer hjem med de værktøjer, der virker for dig.

Stå stærkere som leder

Denne lederuddannelse er for dig, der vil have de bedste forudsætninger for at leve op til det store ansvar, personaleledelse er. Med et konkret afsæt i dig og din virkelighed bliver du klædt på til ledelsesrollen, så du kan træde i karakter og blive et forbillede for dine medarbejdere.

Uddannelsen tager udgangspunkt i et praktisk fokuseret læringsmiljø og -pædagogik, hvor kernen er at lære at lede i stedet for at lære om at lede. Det vil sige, at undervisningen er meget konkret og med fokus på dig som person og leder. Du vil derfor opleve masser af personlig udvikling gennem træning og feedback.

Uddannelsen er på akademiniveau, og den kan give 10 ECTS-point, hvis du tilvælger den afsluttende eksamen. Vi tager udgangspunkt i forskningsbaserede teorier, som vi omsætter til praktisk anvendelse. Vi arbejder meget med cases og gruppearbejde under modulerne, og du skal indstille dig på at yde en indsats for at få det optimale udbytte. 

Lederuddannelsen har hjulpet mange ledere før dig, og du kan forvente:

 • Høj grad af personlig udvikling
 • At fremstå som en kompetent leder fremover
 • At få loyalt følgeskab af dine medarbejdere
 • At få indsigt i lederrollens vigtigste egenskaber

Uddannelsen veksler mellem teorigennemgang, casearbejde, gruppeopgaver og egen reflektion. Der vil være forberedelse til hvert modul bl.a. læsestof og hjemmeopgave. Bogen, der danner grundlag for uddannelsen, er ”Ledelse i praksis” af Erik Staunstrup – du får bogen udleveret på første modul.

Hvis du vælger at gå til eksamen (tillægsydelse), skal du skrive en kortere erhvervscase, som grundlag for eksamen. 

Uddannelsen har alt i alt givet mig en retning i og en bevidsthed om, hvor jeg vil hen som leder. Også i forhold til, hvordan jeg sikrer den bedste trivsel og motivation for mit team.

Søren Christiansen, teamleder, Fors

Indhold

Uddannelsen består af fem moduler á to dage:

 • Definition på god ledelse og god lederadfærd
 • Ledelse af forskellige personlighedstyper
 • Betingelser for at få et stærkt følgeskab
 • Udvikling af dit personlige lederskab
 • Lederens kommunikation og gennemslagskraft
 • Forstå kropssproget og den nonverbale kommunikation til at kommunikere stærkere
 • Planlægning og gennemførelse af en præsentation
 • Værktøjer til at få styr på sceneskrækken
 • Mange praktiske øvelser, hvor du får trænet dine færdigheder
 • Virkningsfulde samtale- og spørgeteknikker, som kommer til sagens kerne hurtigt
 • Coaching af medarbejdere i hverdagen til at nå større tilfredshed og bedre løsninger
 • Hvordan du gennemfører meningsfulde 1 til 1-samtaler
 • Motivation af medarbejderne til at gå den ekstra mil
 • Høj grad af træning for at styrke dine færdigheder
 • Teamudvikling og gruppetænkning
 • Beslutningsprocesser, hos individ og i gruppen
 • Planlægning og styring af projekter
 • Praktiske øvelser, hvor du afprøver dine færdigheder
 • Håndteringen af den svære samtale og konflikthåndtering
 • Håndtering af modstand og barriere for forandringer
 • Praktiske øvelser i at planlægge og gennemføre en forandring

Modulerne kan ikke købes enkeltvis.

Du har mulighed for at afslutte den grundlæggende lederuddannelse med en eksamen og derved optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en akademiuddannelse i Ledelse.

Eksamen er et tilvalg og koster yderligere kr. 3.500 ekskl. moms.

Søren Christiansen, teamleder hos Fors:

– Uddannelsen har alt i alt givet mig en retning i og en bevidsthed om, hvor jeg vil hen som leder. Også i forhold til, hvordan jeg sikrer den bedste trivsel og motivation for mit team.

Samtidig var det en fed oplevelse, fordi uddannelsen har, hvad jeg vil kalde en 360-graders tilgang til læring. Du lærer først om teorien gennem læsning, derefter får du den konkretiseret igennem undervisningen, og til sidst får du lov til at prøve det af gennem øvelser.

Og så gjorde det branchespecifikke lige uddannelsen lidt mere spot on – også fordi man fik et godt netværk med sig.

Susanne Vesten, projekt- og udviklingschef i Sønderborg Forsyning: 

– Jeg er blevet mere bevidst om, hvad ledelse er, og hvordan jeg skal kommunikere og handle for at få tingene til at ske.  Jeg føler, at jeg som ny leder har et godt fundament at stå på, og at jeg vil vokse med opgaven, fordi uddannelsen har givet mig indsigt og også mere selvtillid, siger Susanne. Jeg kan klart anbefale uddannelsen til andre, fordi man bliver afklaret med sig selv som leder, og fordi man får en grundlæggende forståelse for, hvad ledelse er.

 Klaus Andresen, driftsassistent ved Tønder Forsyning:

– Mine arbejdsopgaver ændrede sig på et tidspunkt, og da jeg skulle koordinere den daglige drift i samarbejde med de ni driftsfolk, bad jeg om at få en lederuddannelse. Allerede på andet modul kunne jeg godt se, hvordan jeg kunne bruge den Grundlæggende lederuddannelse i praksis. Jeg fik hurtigt en større bevidsthed om det, jeg gør, og jeg fik god opbakning af underviseren. Det var motiverende at opleve. Jeg fandt ud af, at driftsfolkene gerne ville have mere medbestemmelse og ansvar i dagligdagen, og det har vi efterfølgende indarbejdet i driften. Fx kører de nu selv projekter med underleverandører. Det har virkelig været en øjenåbner for mig at tage uddannelsen.

 

Pris for ophold er inkluderet i kursusprisen og indeholder middag inkl. 1 genstand pr. ret samt overnatning og morgenmad på hotellet.

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart.

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.