Gå til hovedindhold
Erfa-møde
Biomasse
Medlemmer
Kun for medlemmer

Møde for Flis- og brændselspillegruppen

Forårets erfa-møde afholdes i Odense, hvor vi blandt andet skal se Fjernvarme Fyns nye kedel, der blev idriftsat i 2023.

Glæd dig til erfa-mødet, hvor du kan høre nyt og møde kolleger fra andre fjernvarmeselskaber, der arbejder med biomasse. 

Om formiddagen skal vi høre om nye standardkontrakter og de nye bæredygtighedskrav, der blev besluttet i EU i 2022. Derudover vil der være indlæg om fugtmåling i flis og rensning af røggaskondensat samt brandrisiko i flis og beredskab.

Eftermiddagen går med en spændende rundvisning, hvor vi skal se det nye kedelanlæg hos Fjernvarme Fyn.

Se hele programmet nedenfor. Erfa-mødet er kun for medlemmer af Dansk Fjernvarme.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 9.30.

10.00 Velkomst
Kenny Lundtoft, formand for Flis- og brændselspillegruppen

10.05 Nye standardkontrakter og nye bæredygtighedskrav
Opdatering af standardkontrakter og nye bæredygtighedskrav.
Maria Dahl Hedegaard, Dansk Fjernvarme

10.25 Fugtmåling i flis
Forbedret måling giver bedre brændselseffektivitet.
Henrik Kjeldsen, Teknologisk Institut

10.45 Centraliseret indkøb og bæredygtighedshåndtering
Uafhængig funktion til indkøb af biomasse kan understøtte biomassefyrede anlæg i et komplekst biomassemarked.
Sune Balle Hansen, NMS Sourcing

11.00 Pause

11.30 Brandrisiko i flis og beredskab
Erfaringer fra Sønderborg Varme.
Jakob Kentzer, Sønderborg Varme

11.45 Rensning af røggaskondensat
Skal kondensatet renses til recipientkrav, med henblik på genvinding til spædevand, eller sendes til kloak.
Regin S. Andersen, Krüger A/S

12.00 Præsentation af Fjernvarme Fyn
Produktionsdiversitet.
Thomas Knudsen, Fjernvarme Fyn

12.30 Frokost

13.30 Rundvisning på værket

15.10 Kaffe & kage samt networking

15.30 Tak for i dag

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest mandag den 27. maj 2024.

Fjernvarmeværker og selskaber, der leverer varme og som er medlemmer hos Dansk Fjernvarme kan optages som medlem af Flis- og brændselspillegruppen.

Flis- og brændselspillegruppen

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.