Gå til hovedindhold
Kursus
Projekter & Planlægning
Ledelse & Bestyrelse

Risikostyring i projekter

Få styr på risikoprocessen og kom nemmere i mål med dine projekter.

Du vil i løbet af dette kursus få indsigt og værktøjer til at håndtere projektets usikkerheder og risici – til gavn for både dig, dine interessenter og dit projekt.

Konstant påvirkes projekter af nye krav, ændringer og forandringer. Konstant skal projektlederen være opmærksom på usikkerheder og hændelser, der kan påvirke projektet i negativ retning.

Gribes der ind for sent, kan det koste mange ressourcer og kræve meget energi at få projektet på rette kurs igen. God risikostyring i projekterne fører til større opmærksomhed på udfordringer, større modstandsdygtighed overfor påvirkninger, et mere stabilt projekt flow, og skaber proaktivt grundlag for kompetente handlinger allerede tidligt i forløbet.

I løbet af kursusdagen bliver du trænet i at identificere risici i projekterne samt planlægge og iværksætte handlinger for proaktivt at imødegå, styre og minimere risici. Du lærer at etablere en god og effektiv risikoproces, samt hvordan denne indarbejdes i hverdagen. Kursusdagen vil være en vekselvirkning mellem oplæg, værktøjer, erfaringsudveksling og øvelser.

Efter kursus er du som deltager:

 • Undervist i de grundlæggende forhold, der gør sig gældende for arbejdet med risici i projekter
 • Udstyret med en række principper for effektiv risikostyring
 • Trænet i risikoprocessen og de væsentligste værktøjer for styring af risici
 • Gjort opmærksom på roller og ansvar ifm. projekters risikostyring
 • Blevet bevidst om, hvordan individers mentalitet er udslagsgivende for risikoarbejdet i projekter.

Indhold på kursusdagen (1 dag):

 • Grundlæggende forståelse for, hvordan usikkerheder og risici er en del af projektledelse og -styring
 • Mentalitet og risikostyring
 • Roller og ansvar
 • Risikoprocessen
 • Grundlæggende værktøjer og indsatser for håndtering af risici
 • Principper for daglig risikostyring
 • Hvordan du kan måle dit projekts risikoniveau

Indhold på det efterfølgende webinar (2 timer):

 • Kort opsamling fra kursusdagen
 • Enkelte erfaringer med ’måle dit projekts risikoniveau’
 • Lidt nyt: Hvordan dårlig estimering har indflydelse på projektets samlede risikobillede og tidslinje

Er kurset noget for dig?

Kurset er for dig, som er ny ledningsmester eller ny projektleder i branchen.
Erfarne projektledere kan også få et godt udbytte af kurset.

Der er kaffe og morgenbrød klar fra kl. 8.45.

09.15 Velkomst og præsentation af program og deltagere

09.45 Grundlæggende forståelse for, hvordan usikkerheder og risici er en del af projektledelse og -styring

10.30 Pause

10.40 Mentalitet og risikostyring

11.30 Roller og ansvar

12.00 Frokost

12.45 Risikoprocessen

13.20 Grundlæggende værktøjer og indsatser for håndtering af risici

14.20 Pause

14.30 Principper for daglig risikostyring

15.15 Hvordan du kan måle dit projekts risikoniveau

15.35 Det efterfølgende webinar

15.45 Opsamling og evaluering

16.00 Tak for i dag

(Mellemliggende tidspunkter og pauser er tentative og tilpasses dialogen på holdet).

Vi glæder os til at modtage din tilmelding senest 3 hverdage før kursusstart. 

Praktisk information og betingelser

Vil du vide mere om persondata, afbudsvilkår og andre betingelser, så læs videre her:

Praktisk information og betingelser

Samme sted finder du kontaktoplysninger, hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende vores kurser og arrangementer, eller hvis du har brug for hjælp til tilmelding eller afbud.