Gå til hovedindhold
Klima- & Miljøforhold
Varmekilder

Hvad skal der ske med affaldsenergien?

Dansk Fjernvarme er løbende kommet med input til myndighedsprocessen om, at vi bør gennemtænke modellen, så affaldsenergien bliver brugt smartere. Bl.a. så vi øger potentialet for CO2-fangst.

10. jun. 2022
 • Læs op

Indhold

  Det er en målsætning i Klimaplanen fra 2020, at 30 pct. af affaldsenergien skal lukke. Myndighederne har arbejdet på den såkaldte konkurrencemodel, som er en model for at udbudsbaseret konkurrence kan opfylde klimaplanens mål om 30 pct. reduktion af affaldsenergien. Dansk Fjernvarme kan ikke umiddelbart se, at konkurrencemodellen understøtter de politiske klimamålsætninger og ønsket om lave priser for forsyning

  I konkurrencemodellen skal kommunerne sende alt det husholdningsaffald, der skal forbrændes, i udbud. Herudover skal affaldsenergianlæggene udskilles fra kommunerne og drives med fokus på fortjeneste og overskud ved at konkurrere om at vinde udbuddene, tiltrække erhvervsaffald og optimere deres forretning.

  Importmuligheder kan forhindre konkurrencemodellen i at fungere

  Import af affald til forbrænding kan ikke forhindres eller begrænses pga. bl.a. EU’s regler om varernes frie bevægelighed. Forbrændingsanlæggene kan opnå højere betaling ved at forbrænde importeret affald, end de i gennemsnit kan få for det danske affald. Når anlæggene skal drives med fokus på fortjeneste og overskud må det forventes, at de vil øge importen af affald, så de kan optimere deres indtjening – det vil føre til fuld kapacitetsudnyttelse og dermed højere CO2-udledning, samt at de danske priser vil stige, så de kommer op på samme niveau som priserne på importeret affald.

  Kan man alligevel få modellen til at virke?

  Spørgsmålet er, om man alligevel kan indrette modellen, så konkurrencen får 30 procent af anlæggene til at lukke. Vi har ikke kendskab til, hvordan det skulle kunne lade sig gøre. Men hvis man på en eller anden måde kan det, vil man så samtidig kunne opfylde de andre forudsætninger i klimaplanen?

  Det kan være svært at se, hvordan konkurrence skal kunne sikre det. Det vil umiddelbart være selskaber med de højeste omkostninger, som konkurrencen får til at lukke. De højeste omkostninger findes typisk i de nyeste anlæg med den største restgæld og ikke i de miljømæssigt og økonomisk mindst effektive anlæg. Desuden vil konkurrence typisk føre til, at anlæg lukkes pga. konkurser, og ikke at lukningen sker på en kontrolleret måde, hvor der bliver tid til at finde alternativt varmegrundlag.

  Nedenfor findes en række input til myndighederne, hvor de forskellige tekniske pointer er uddybet.

   

  Den fremtidige import af affald til forbrænding
  Oversigt over udestående i konkurrencemodellen
  CO2-fangst
  Selskabsgørelse
  Udbud
  Tilpasning af kapacitet
  Varmepriser
  Rammer for tilsyn
  Strandede omkostninger
  Eksisterende lån

  Se også