Gå til hovedindhold
Digitalisering

Digital fjernvarme er bedre fjernvarme

Dansk Fjernvarme er positive overfor anbefalingerne fra Regeringens Digitaliseringspartnerskab, der netop har offentliggjort sine forslag til øget digitalisering.

01. okt. 2021
 • Læs op

Indhold

  Fjernvarmesektoren er allerede i gang med digitalisering med det formål at give kunderne bedre og mere sikker forsyning, understøtte den grønne omstilling og sikre effektivisering af fjernvarmen.

  Hovedparten af alle fjernvarmemålere er over det seneste årti skiftet til digitale fjernaflæste målere. Det giver bedre information til kunderne om deres varmeforbrug samt mulighed for lækageovervågning, korrekt indstilling af anlæg, bedre afkøling og meget mere. De samme målere anvendes til driftsoptimering af fjernvarmen, så forsyningssikkerheden er høj samtidig med, at der kan sikres bidrag til effektivisering af fjernvarmen.

  - Digitaliseringen betyder blandt andet, at fjernvarmen får langt bedre muligheder for at modtage f.eks. overskudsvarme og genbruge denne i fjernvarmen. Digitalisering er også automatisering af styringen af varmeproduktionen fra mange grønne kilder som solvarme, kollektive varmepumper, biomasse og biogas. Det hele understøtter den grønne omstilling, siger Steen Kramer Jensen, projektleder i Dansk Fjernvarme, og fortsætter:

  - Der er grund til at hilse Digitaliseringspartnerskabets anbefalinger velkommen. Samtidig er det vigtigt, at der i det videre arbejde er øje for konkurrencen mellem forsyningsselskabernes fælles løsninger og de individuelle løsninger.

   

  Digitaliseringen betyder blandt andet, at fjernvarmen får langt bedre muligheder for at modtage f.eks. overskudsvarme og genbruge denne i fjernvarmen. Digitalisering er også automatisering af styringen af varmeproduktionen fra mange grønne kilder som solvarme, kollektive varmepumper, biomasse og biogas. Det hele understøtter den grønne omstilling...

  Steen Kramer Jensen, Projektleder hos Dansk Fjernvarme

  Forsyningsselskaberne er åbne

  Fjernvarmen er klar til at stille data til rådighed for innovation og udvikling af nye effektive løsninger. Mange fjernvarmeselskaber har allerede aftaler om deling af data og deltagelse i udviklingsprojekter. Kravet til datadeling er dog at der findes løsninger, som både beskytter borgernes persondata og beskytter de digitale systemer mod cyberangreb. Der mangler i den forbindelse en betalingsordning for de ekstra omkostninger det vil medføre.

  - Forsyningsselskaberne deltager gerne i samarbejde om at udvikle løsninger som Data-Space, hvis det kan bidrage til yderligere grøn omstilling og effektivisering af den fremtidige fjernvarmelevering, så kunderne oplever endnu flere fordele ved at have valgt fjernvarme, siger Steen Kramer Jensen.

   

  Fakta: Partnerskabets anbefalinger for forsyningssektoren:

  • Langsigtet handlingsplan for digital acceleration af den grønne omstilling
  • Klimavenlige energi- og forsyningsydelser via øget adgang til målerdata
  • Effektiv grøn omstilling via nationalt data space for energi- og forsyningsdata

  Se også