Gå til hovedindhold
Produktion
Varmekilder

Elbaseret fjernvarme

Analysen undersøger konsekvenserne for et fjernvarmeværk, hvis omstillingen væk fra fossile brændsler baseres udelukkende på elbaseret varmeproduktion. 

19. mar. 2021
Ældre end 24 mdr.
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Fjernvarme kan leveres af et fjernvarmeværk, hvor varmeproduktionen er baseret udelukkende på el som brændsel. Herved kan fossil varmeproduktion fra blandt andet naturgas erstattes med grøn varme.

  Dette er dog ikke uden visse risikoelementer samt konsekvenser for varmeprisen. Det 100 procent elbaserede fjernvarmeværk i analysen har 2 til 7 procent højere varmepris, afhængigt af fremtidige elpriser, sammenlignet med et alsidigt fjernvarmeværk, hvor der også anvendes biomasse.

  Beregningerne i analysen tager ikke højde for en lang række risikoelementer forbundet med investering i 100 procent elbaseret fjernvarme. Manglende alsidighed i varmeproduktionen giver færre muligheder for fjernvarmeværket og mindsker systemintegrationen.

  Herved mindskes muligheden for en robust grøn omstilling. Herudover vil fjernvarmeværket have højere omkostninger til el-tilslutning, der er forbundet med stor usikkerhed.

  Det 100 procent elbaserede fjernvarmeværk mangler diversitet, der er en væsentlig faktor i den grønne omstilling. Brændselsdiversitet ved kombination af fx biomasse og el kan afværge situationer med meget høje elpriser og samtidig aflaste elnettet.

  Risikoafdækning gennem alsidighed kan være en afgørende faktor for at sikre stabile og lave varmepriser, når fjernvarmeselskaberne skal investere i den grønne omstilling. 

   

  Se også