Gå til hovedindhold
Sektorintegration
Analyser & Udvikling
Forsyningssikkerhed

Samtidig udbygning af el- og varmeinfrastruktur

F&U-rapport 2020-11: Samtidig udbygning af el- og varmeinfrastruktur: Projektet omhandler casestudier i Ny Højen ved Kolding. I to scenarier regnes på belastning af elnettet, herunder fjernvarmens fleksibilitetsgevinst for elnettet og de besparelser, elnettet kan opnå eller udskyde ved forsyning med fjernvarme frem for individuelle varmepumper.

15. sep. 2023
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Konverteringer af bygninger væk fra gas og olie til enten individuelle varmepumper eller fjernvarme er en vigtig brik i den grønne omstilling. Men om valget falder på en individuel varmepumpe eller et kollektivt fjernvarmesystem kan have betydning for, hvilken elinfrastruktur der skal bygges.

  Hvis et område konverteres til individuelle varmepumper, vil det medføre en belastning af elinfrastrukturen og eventuelt betyde nyetablering af transformerstationer og nedgravning af nye elkabler. Herudover vil der komme et øget pres på elsystemet fra elektrificering af persontransporten.

  I en analyse har tænketanken Grøn Energi i samarbejde med TREFOR gennemgået undersøgelser af el- og varmeforsyning med fokus på de samlede omkostninger. Der er undersøgt elementer som elbiler, typer af individuel opvarmning, valg af fjernvarme, grad af intelligens/digitalisering samt eksisterende og potentiel energiinfrastruktur. Konkret arbejder analysen med to scenarier for en case i form af byen Ny Højen:

  Hovedresultatet i analysen er, at fjernvarmen er bedre til at bidrage til de samfundsøkonomisk billigste investeringer i det samlede energisystem (el/varme), samtidig med at fjernvarmen oveni leverer grøn energi. Analysen viser, at fjernvarme i de valgte scenarier giver flere fordele for energisystemet end individuelle varmepumper.

  2020 11: Samtidig udbygning af el og varmeinfrastruktur

  Andre har også læst...