Gå til hovedindhold
PtX & CCUS
Forsyningssikkerhed

Dansk Fjernvarme: Det skal vi lære af afgørelsen på det første danske CCUS-udbud

Fjernvarmesektoren udgør et enormt potentiale for CO2-fangst. Hvis det skal udnyttes ordentligt, kræver det, at regeringen tager ved lære af det tidligere udbud skriver Jannick Hauschildt Buhl, områdechef for CCUS og PtX, Dansk Fjernvarme, i dette debatindlæg, der har været bragt i Klimamonitor den 23. maj 2023.

23. maj 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Der er nu fundet en vinder af det første danske CCUS-udbud, hvor Ørsted vil fange hele 430.000 ton biogen CO2 om året fra 2026, som skal fragtes med skib til permanent lagring i undergrunden i det norske Northern Lights-projekt. Det er en vigtig milepæl for den danske CCUS-udvikling, som nu for alvor kan komme i gang.

  Det har imidlertid været et langt, sejt træk fra indgåelsen af Klimaaftalen i juni 2020, hvor de i alt 16 milliarder kroner, som Ørsted nu tildeles cirka halvdelen af, blev afsat.

  Det har både taget lang tid for regeringen at få rammerne for udbuddet på plads, og siden har selskaberne brugt store ressourcer på at gøre deres bud klar. Fra aftalen blev indgået, skulle der således gå cirka to år, før midlerne blev sendt i udbud. Det var egentlig planen, at midlerne skulle levere 0,4 millioner ton CO2-reduktioner allerede i 2025, men på grund af politisk nøl viste det sig, at det ikke var muligt, hvorfor regeringen til sidst måtte ændre kravet i udbudsbetingelserne, således at det først skulle ske i 2026.

  Det har imidlertid vist sig, at kravet om reduktioner i 2026 – og særligt risikoen for store millionbøder ved forsinkelser – var en udfordring for flere.

  Af de tre prækvalificerede aktører måtte Aalborg Portland således trække sig inden den endelige afgivelse af bud, da de vurderede, at risikoen ved at byde simpelthen var for stor. Ligeledes er det interessant, at Ørsted nævner til Klimamonitor den 16. maj 2023, at kontrakten med Northern Lights i Norge var en forudsætning for at kunne leve op til de strenge tidskrav i udbuddet.

  Skyldes det så, at de danske aktører bare er langsommere til at få værdikæden op at stå end eksempelvis de norske? Nej, tværtimod. I Danmark har vi ambitiøse aktører på tværs af CCS-værdikæden, der er klar til at levere på deres del af værdikæden og dermed bidrage til, at CCS kan levere de store og vigtige CO2-reduktioner, som størstedelen af Folketingets partier har ønsket gennem en række politiske aftaler. Til gengæld mener jeg, at det er udtryk for, at en samlet CCS-værdikæde venter på, at regeringen får de rammevilkår på plads, der skal muliggøre en ambitiøs og accelereret udvikling af CCS i Danmark.

  Flere aktører kunne have deltaget

  I det nu afsluttede udbud var der tre prækvalificerede aktører, nemlig Ørsted, Vestforbrænding og Aalborg Portland. Kraftvarmeværk Thisted søgte også om prækvalifikation, men faldt på, at deres anlæg var for små i forhold til de krav, der blev stillet i udbudsmaterialet.

  I Dansk Fjernvarme repræsenterer vi de danske kraftvarmeværker og affaldsenergianlæg, og vi vurderer, at der er et samlet potentiale for CO2-fangst på op mod 7 millioner ton om året. Udover de førnævnte aktører har vi en håndfuld andre selskaber i medlemskredsen, der egentlig gerne ville have deltaget i det første udbud – og dermed øget konkurrencen om midlerne – men de kunne enten ikke deltage på grund af formkrav i udbuddet eller undlod at søge om prækvalifikation på grund af de mange politiske risici, de stod overfor.

  Derfor er det yderst vigtigt, at regeringen tager ved lære af det afsluttede udbud og hurtigst muligt sikrer rammevilkår, der gør det muligt for flere aktører at etablere CO2-fangstanlæg og at deltage i de kommende statslige udbud.

  CO₂-fangst forventes at bidrage med 3,2 millioner ton CO2-reduktioner i 2030, men det tal kan i princippet være endnu højere.

  Det kræver imidlertid, at:

  • den politiske aftale om en grøn skattereform implementeres hurtigst muligt,
  • der laves ændringer af lovgivningen på varmeforsyningsområdet, der gør det muligt at etablere CO2-fangst i kommunale selskabers hovedvirksomhed og der kan finansieres investeringer i CO2-fangst gennem sparede CO2-kvoter og CO2-afgifter,
  • regeringen dropper L 115 om konkurrenceudsættelse af affaldsenergien og de planlagte senere stramninger, der skal få 30 procent af forbrændingskapaciteten til at gå konkurs,
  • der laves en national plan for infrastruktur til CO2, og lagring af CO2 i Danmark fremskyndes,
  • de resterende afsatte midler til CCUS udmøntes som en reel negativ afgift til fangst af biogen CO2.

  Hvis ovenstående punkter kommer på plads, vil fjernvarmesektoren kunne levere store CO2-reduktioner til de danske klimamål. Men hvis det skal nås til 2030, har vi brug for en sammenhængende regulering inden udgangen af 2023.

  Andre klikkede på...