Gå til hovedindhold
PtX & CCUS

Jo, CO2-fangst er omkostningseffektivt og virker

CCUS-Alliancen tager endnu en gang til genmæle overfor Bjarke Møller fra Rådet for Grøn Omstilling og hans ”kampagne” mod udvikling af CO2-fangst. Indlægger er bragt i Klimamonitor den 10. november 2023.

10. nov. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Bjarke Møller (BM) fra Rådet for Grøn Omstilling fortsætter i Klimamonitor den 7. november hvad der efterhånden ligner en kampagne mod CO2-fangst. CCUS-alliancen har tidligere tilbagevist BM´s påstande, men vi fortsætter også gerne. Lad os derfor gennemgå de vigtigste af BM´s argumenter.

  CO2-fangst er usikkert – og man kan kun fange 65-75 pct. af CO2´en:

  Ja, CO2-fangst indebærer risici og er forbundet med en vis usikkerhed. Men usikkerheden ved CO2-fangst er mindre end ved mange andre teknologier, som kan reducere vores klimabelastning – eller i resten af samfundet. Og jo, man kan godt fange mere end 90 pct. Det sker allerede i dag i 50 danske biogasanlæg, og en række andre projekter med 90 pct. fangst, der er på vej.

  IPCC (et FN-organ) anbefaler ikke mere CCUS: 

  Jo, det gør IPCC i høj grad. Stort set alle internationale klimaforskere er enige om, at verden på ingen måde kan nå Paris-målene uden CCUS (se fx IPCC, Climate Change 2023, Synthesis report, p. 27).

  CCUS er ikke omkostningseffektivt:

  Det passer ikke. BM har tidligere indrømmet, at statens støtteomkostninger til Ørsteds CCS-projekt, som skal starte allerede ultimo 2025, kun er 755 kr. pr tons CO2. Og det er en lavere støtteomkostning end næsten alle andre klimatiltag, der findes, hvilket BM kunne forsikre sig om ved at besøge Klimaministeriets virkemiddelkatalog.

  CCUS bruger meget energi:

  Det er rigtigt. Og der bruges allerede i dag mange forskningskroner på at nedbringe dette energiforbrug. Men et afgørende forhold er her, at den energi, der bruges, kan være grøn el og ikke sorte, fossile brændstoffer. CCUS kan derfor indgå i en symbiose med andre klimatiltag – og fx kan den varme, der skabes ved CO2-fangsten, bruges som grøn fjernvarme.

  Det skader klimaet at fange CO2 fra biomasse:

  Det danske biomasseforbrug vil falde i de kommende årtier, efterhånden som fjernvarmeværkerne installerer flere store varmepumper, udnytter overskudsvarme fra industrien, investerer i geotermi m.v. Og biomassen, der i øvrigt er certificeret efter skrappe bæredygtighedskriterier, skal ikke væk, for den er en del af løsningen. BECCS – altså fangst og lagring af biogen CO2 – er i praksis den eneste måde, vi kan opnå negative emissioner på og dermed blive klimapositive. Og Danmark har jo et mål om at blive klimapositive i 2050.
  Ligeledes er den biogene CO2 nødvendig til at producere grønne PtX-brændstoffer til eksempelvis fly og skibe, som vil være nødvendige for at kunne erstatte de fossile alternativer i disse sektorer.

  Vi skulle hellere bruge pengene på at støtte sol, vind, varmepumper og geotermi:

  Det er trist at høre dette forkerte argument igen fra BM. For selvfølgelig skal vi have alle disse ting også. Vi når kun vores klimamål, hvis vi både får CCUS, mere VE og har fokus på energibesparelser. Men barrieren for sol og vind lige nu er jo ikke manglende støttekroner, men noget helt andet, især NIMBY (Not In My Backyard) og naturhensyn (flagermus). Der er betydelig kapital til rådighed til at investere bredt i flere løsninger, så lad os ikke gøre det til en falsk diskussion om enten eller men til en fælles ambition om både og.

  Andre klikkede på...