Gå til hovedindhold
Afgifter & Tilskud
PtX & CCUS
Dansk Fjernvarme

Fjernvarmen: Skatteministeriet er ved at bremse vigtig CO2-fangst

Når man fanger og lagrer drivhusgasser, bør man selvfølgelig spare afgiften. Det laver Skatteministeriets lovforslag, der er i høring, om på, kritiserer Tine Skovlund og Jannick Hauschildt Buhl fra Dansk Fjernvarme i dette indlæg, der er bragt i Klimamonitor den 23. februar 2024.

23. feb. 2024
 • Læs op

Indhold

  Skatteministeriet har den 9. februar igangsat en høring af et lovforslag til en delvis implementering af den politiske aftale om en ’Grøn skattereform for industri mv.’, der blev indgået den 24. juni 2022.

  Forslaget lægger sig overordnet set tæt op ad den politiske aftale. Der er dog enkelte punkter, hvor den adskiller sig, og et enkelt punkt, hvor den endda forringer de grønne hensigter – nemlig i forhold til muligheden for at spare CO2-afgiften, når et selskab fanger og lagrer CO2’en gennem CCS.

  Hensigten med omlægningen fra de nuværende energiafgifter til højere CO2-afgifter var ellers at give selskaberne et incitament til grøn omstilling, herunder til fangst og lagring af CO2. Men nu lægger Skatteministeriet op til, at kun halvdelen af afgiften skal kunne spares ved CCS.

  Selskaber vil således fortsat skulle betale halvdelen af deres CO2-afgift, selvom de ikke længere udleder CO2. Det er helt hen i skoven og hænger ikke sammen med de mange politiske aftaler på CCS-området, hvor det blandt andet fremgår af den danske køreplan for CCS, at:

  »Aftalepartierne ønsker en markedsbaseret udrulning af CCS på sigt. Dette skal ses i sammenhæng med øgede privatøkonomiske incitamenter via bl.a. afgifter og kvoter.«

  I fjernvarmesektoren har vi haft en klar forventning om, at den grønne skattereform skulle bidrage til den grønne omstilling. Det skulle den gøre ved bl.a. at skabe et langt større økonomisk incitament til omstilling væk fra fossile brændsler – og til fangst af CO2 i bl.a. affaldsenergisektoren, hvor der udføres en nødvendig og uundgåelig miljøopgave, som man ikke kan omstille sig væk fra.

  Det nyligt udsendte lovforslag deler for de kvoteomfattede selskaber i rumvarmesektoren afgiften op i en såkaldt ’emissionsafgift’ på 375 kroner pr. ton CO2 og en ’CO2-afgift’ på 375 kroner pr. ton CO2. Det samlede niveau på 750 kr. per ton CO2 ligger dermed på niveau med det, der fremgik af den politiske aftale.

  Imidlertid kommer det som en overraskelse, at Skatteministeriet har til hensigt, at selskaberne i rumvarmesektoren alene skal kunne spare emissionsafgiften og ikke CO2-afgiften, hvis de sænker udledningen ved at fange og lagre CO2’en. På den måde får ’CO2-afgiften’ ikke den adfærdsændrende effekt til fordel for klimaet, der ellers var politisk enighed om, men kommer, så vidt angår CCS, alene til at eksistere for at skaffe penge i statskassen.

  Regeringens mål for CCS vil blive påvirket

  Regeringen har sammen med et bredt politisk flertal ad flere omgange bekræftet, at CCS er en nøgleteknologi i den grønne omstilling. Der er således både indgået aftaler og vedtaget lovgivning, der forbedrer rammevilkårene, ligesom der fortsat er cirka 27 milliarder kroner afsat til at støtte udbredelsen af teknologien i Danmark.

  I Dansk Fjernvarme repræsenterer vi omkring to tredjedele af det danske CO2-fangstpotentiale, og vi støtter helt og holdent op om de politiske ambitioner.

  Men når man så vælger at fjerne en betydelig del af de selskabsøkonomiske incitamenter ved CCS, så understøtter man fra Skatteministeriets side ikke just den udvikling, der ellers var politisk aftale om. Det påvirker økonomien i CCS og kan dermed få direkte effekt på, hvor mange anlæg til CO2-fangst, der installeres, og dermed på hvorvidt CCS kan bidrage som ønsket til opnåelsen af de danske klimamål.

  Der skal derfor lyde en klar opfordring til Skatteministeriet og regeringen: Lav lovforslaget om, så det flugter med de politiske ønsker om mere CO2-fangst og at der selvfølgelig ikke skal betales CO2-afgift, når der ikke udledes CO2.

  Andre klikkede på...