Gå til hovedindhold

Høringssvar angående Analyseforudsætninger til Energinet 2021 (AF21)

Dansk Fjernvarme har sammen med Grøn Energi udarbejdet høringssvar om Analyseforudsætninger til Energinet 2021 (AF21).

Indhold

  Høringen handler om opdatering af de analyseforudsætninger Energinet anvender til deres analyser og projekter

  Hovedbudskaberne i høringssvaret

  Generelt er det Dansk Fjernvarmes opfattelse at Energistyrelsen:

  • Undervurderer den mængde overskudsvarme fra PtX der kommer til at blive anvendt til fjernvarme
  • Undervurderer antallet af individuelle naturgasfyr der konverteres til fjernvarme
  • Undervurderer udbygningen af geotermi
  • Undervurderer mængden af decentral fjernvarme der produceres på store kollektive varmepumper

  Disse punkter er uddybet i høringssvaret som findes i højre side.

  Det fulde høringssvar kan hentes i pdf-form herunder:

  Høringssvar - AF21 - Dansk Fjernvarme

  Andre klikkede på...