Gå til hovedindhold

Høringssvar over udkast til ændringer af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Dansk Fjernvarme har udarbejdet høringssvar til Miljøstyrelsen om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg og udkast til screeningsafgørelse efter miljøvurderingslovens § 10.

02. nov. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Overordnet mener Dansk Fjernvarme, at hele forslaget er en forbedring, fordi ændringerne er en tilpasning til den faktiske retstilstand.

  Dansk Fjernvarme vil blot kommentere en enkelt ændring i bekendtgørelsen, men det er en væsentlig ændring. Det drejer sig om muligheden for udendørs oplag af faste brændsler. Dansk Fjernvarmes ønske er udelukkende, at eksisterende udendørs oplag af faste brændsler kan fortsætte uden administrative øvelser, hvis det i øvrigt er kommunens opfattelse at det udendørs oplag kan fortsætte uden problemer for borgere og miljø.

  Tilpasning af § 41 og § 50

  Miljøstyrelsen har tilpasset § 41, for at eksisterende udendørs oplag kan fortsætte som hidtil, og § 50 for at kommunen har mulighed for at meddele påbud om supplerende krav vedrørende udendørs oplag af faste brændsler.

  Dansk Fjernvarme kan konstatere, efter omfattende dataindsamling på DMA, hos varmeværker og hos kommuner, at en lang række eksisterende udendørs oplag ikke vil kunne tillades, selv med den foreslåede ændring af § 41. 

  Derfor foreslår vi en tilføjelse, at tilsynsmyndigheden kan give tilladelse til udendørs oplag der er lovligt etableret før reglernes ikrafttræden.

  Dette indebærer ingen risiko, fordi tilsynsmyndigheden kan vælge ikke at give tilladelse, og kan endda med hjemmel i § 50 meddele strengere påbud. Det vil blot give mulighed for at fortsætte med en velfungerende indretning, hvis tilsynsmyndigheden ikke ser problemer med det eksisterende udendørs oplag. 

  Omvendt, hvis en kommune ønsker at et udendørs oplag skal fortsætte, fordi det er økonomisk fordelagtigt for varmeforbrugerne, og udendørs oplag af det specifikke brændsel ikke er eksplicit tilladt i lokalplanen, så skal kommunen igennem en lokalplanændring for at få det gennemført.

  Andre klikkede på...