Gå til hovedindhold

Høringssvar vedr. ændring af lov om en indefrysningsordning for høje energiregninger

Dansk Fjernvarmes har afgivet høringssvar vedr. lov om en indefrysningsordning for høre energiregninger, lov om likviditetslån m.v. i forbindelse med indefrysningsordning for høje energiregninger og til energiintensive virksomheder m.v., og lov om Forsyningstilsynet.

22. aug. 2023
 • Læs op

Indhold

  Formålet med lovforslaget er at understøtte Statens afkøb af de indefrosne beløb fra energivirksomhederne, når indefrysningsperioden udløber den 31. oktober for el og gas samt den 31. december for fjernvarme.

  Dansk Fjernvarmes bemærkninger

  Vi imødeser ændringerne af indefrysningsordningen, idet det vil aflaste de berørte selska-ber for en stor administrationsbyrde de næste år hvor de undgår at skulle opkræve og rykke for de indefrosne beløb og renteberegning heraf. 

  I forbindelse med overdragelse af fordringerne fra energiselskaberne til staten ønsker vi at der tages høje for at nogle af de omfattede selskaber kun har få kunder på ordningen, og det derfor kan være en fordel med at indsende de krævede oplysninger via manuelle indberetninger og upload af dokumenter, frem for udlæsning og upload af data filer.

  Det fremgår ikke af lovændringerne om gebyrer der er pålagt ved tilmelding er en del af energiregningen eller skal overdrages til staten ved en særskilt opgørelse ligesom renterne.

  Vi ønsker også at der gives en rimelig frist for beregning af de indefrosne beløb, der skal overdrages til staten. Mange af selskaberne har kalenderåret som regnskabsår og er derfor primo januar midt i en årsregnskabsafslutning, der beslaglægger mange af de administrative ressourcer. Idet afdragsperioden først skal ske fra 1.1. 2025 antager vi derfor, at det ikke er en udfordring for staten, og uden der tilskrives renter på likviditetslånet fra efter d. 31.12. 2023.

  Til den sidste ændring omkring Forsyningstilsynets beføjelser, ønsker vi præciseret at en ændring eller forhøjelse af den opkrævede varmeregning som følge af tilsynets afgørelse og derved et forkert indefrosset beløb også kan videresendes til staten for den del der overstiger prisloftet og dermed berettiget til indefrysning.

  Andre klikkede på...