Gå til hovedindhold
Dansk Fjernvarme
Ledelse & Bestyrelse
Medlemmer

Diversitet – det er noget, vi skal forholde os til

Bestyrelsen i Dansk Fjernvarme går nu aktivt på banen i forhold til at fremme større diversitet i sin egen bestyrelse. Men der skal også være dialog med medlemmerne om diversitet.

12. dec. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk

Arbejdsgruppen består - fra venstre mod højre - af Anne Seth Madsen, Hinnerup Fjernvarme; Mads Søndergaard Thomsen, Fjernvarme Fyn; Tina Maria Lund Kristensen, Dansk Fjernvarme; Thomas Lykke Pedersen, I/S Nordfors; Louise Langbak Hansen, Vestforsyning A/S; Katrine Fugl, Dansk Fjernvarme og Leif Jeppesen, Øster Toreby Fjernvarme.

 • Læs op

Indhold

  I sekretariatet i Dansk Fjernvarme er der en meget fin kønsfordeling blandt de ansatte – med 27 kvinder henholdsvis 28 mænd. Noget anderledes ser det ud i bestyrelsen for Dansk Fjernvarme, hvor fordelingen på køn siger 17 mænd og 0 kvinder.

  Det skal der rettes op på, mener bestyrelsen, og derfor er der nu nedsat en arbejdsgruppe med deltagere fra såvel bestyrelsen, medlemmer af Dansk Fjernvarme og de ansatte i Dansk Fjernvarme. Her er kønsfordelingen i øvrigt noget bedre end i bestyrelsen – fire kvinder og tre mænd.

  Arbejdsgruppen har peget på Mads Søndergaard Thomsen som forperson. Han er medlem af bestyrelsen i Dansk Fjernvarme og tillige også formand for Fjernvarme Fyn. Og han anser det for at være nærmest naturligt, at bestyrelsen tager fat på diversitet – både i egen bestyrelse og hos medlemmerne.

  - Vi har som brancheorganisation et ansvar for at forholde os til samfundsmæssigt vigtige dagsordener – fx grøn omstilling – men diversitet er også en af dem. Og uden at være alt for selvkritiske, så er der et stort arbejde at gøre i Dansk Fjernvarme for diversitet – både på køn og på alder. Det er ikke den sektor, hvor man er længst med diversitet, og det er årsagen til, at vi nu sætter fokus på det – og i første omgang er det køns- og aldersdiversitet, det skal handle om, siger han om det forestående arbejde.

  Der skal handling bag ordene

  Den helt konkrete udfordring for bestyrelsen i Dansk Fjernvarme består i, at medlemmerne vælges på generalforsamlingen – enten som medarbejdere eller som medlemmer af de respektive bestyrelser. Og her er billedet ret meget det samme overalt: Der er en stor overvægt af mænd og mænd, der er lidt oppe i årene.

  Den udfordring er Mads Søndergaard Thomsen ikke afvisende overfor, og han erkender, at det gør udfordringen større for bestyrelsen i Dansk Fjernvarme. Han mener dog, at det første skridt til at imødekomme udfordringen er taget ved, at man overhovedet tager diversitet op som et handlingspunkt i bestyrelsen.

  - Jeg tror fuldt og fast på, at det at tale om tingene og sætte handling bag ordene har en betydning. Så det at vi nu taler om kønsdiversitet – altså i bestyrelsen for Dansk Fjernvarme – betyder, at det også begynder at sprede sig til bestyrelserne hos vores medlemmer, siger han og tilføjer:

  - Men det er da supersvært. Også fordi der nogle steder er politisk udpegede medlemmer af bestyrelserne; andre steder er det forbrugervalgte, og der kan det jo være vanskeligt at fratage demokratiet den magt, som det har til at udpege medlemmer af de lokale bestyrelser.

  Stor værktøjskasse

  Han understreger, at en vigtig del af det fremtidige arbejde helt naturligt vil være dialogen med medlemmerne. Men i første omgang handler det dog om, at bestyrelsen i Dansk Fjernvarme så at sige fejer for egen dør og ser på, hvilke tiltag man kan tage for at bane vejen for en større diversitet.

  Mads Søndergaard Thomsen understreger, at der er et stort og reelt fokus i bestyrelsen på at arbejde med diversitet i egne rækker, og også at det ikke er noget, der skal arbejdes med i for lang tid. Der er pres på for at handle hurtigt, siger han.

  Derfor er det også en – som han siger – stor værktøjskasse, som bestyrelsen kan tage i brug for at give bedre muligheder for diversiteten. Og selv om han ikke vil lægge sig fast på bestemte værktøjer, nævner han alligevel nogle af dem.

  - I første omgang arbejder vi med klare opfordringer og ad frivillighedens vej. Men hvis vi skal længere ned i den store værktøjskasse, så kræver det mere – bl.a. vedtægtsændringer – hvis vi fx skal drøfte, om der skal være kvoter, og om der skal være begrænsninger på, hvor lang tid man kan sidde i vores bestyrelse, siger Mads Søndergaard Thomsen.

  Andre klikkede på...