Gå til hovedindhold
Medlemmer
Ledelse & Bestyrelse
Produktion

Fusion kan være på vej i Sønderjylland

Broager Fjernvarmeselskab og Sønderborg Fjernvarme undersøger mulighederne for en sammenlægning, fremgår det af en fælles pressemeddelelse.

17. nov. 2023

Indhold

  Fjernvarmen spiller en afgørende rolle i den grønne omstilling, også i Sønderborg Kommune. Derfor har kommunens varmeselskaber i nogen tid undersøgt muligheden for at koble de tre selskabers fjernvarmenet sammen, så eksisterende produktionsanlæg og nye investeringer i f.eks. overskudsvarme fra områdets virksomheder, kan udnyttes optimalt til glæde for alle forbrugerne. 

  Sønderborg Fjernvarme har allerede fået godkendt et projekt, hvor der etableres en fjernvarmeledning mellem Sønderborg og Gråsten og samtidig etableres fjernvarme i Nybøl og Vester Sottrup. Når det er gennemført, har Sønderborg Fjernvarme et sammenhængende ledningsnet fra Rinkenæs i vest til Augustenborg og Hørup i øst, og med den planlagte linjeføring via Nybøl, kommer Sønderborg og Broagers fjernvarmenet også geografisk tæt på hinanden.

  - At sammenkoble og udbygge fjernvarmenettene, og drifte det hele optimalt bagefter, er en oplagt mulighed for at kunne sikre en stabil og attraktiv varmepris fremadrettet. Men det kræver flere kræfter, end et lille fjernvarmeselskab som os råder over, og derfor mener vi nu tiden er inde til at undersøge nærmere, om der er basis for at forene kræfterne i et fælles selskab sammen med Sønderborg Fjernvarme, siger Peer Monger, der er formand for Broager Fjernvarmeselskab.

  Ud over at udnytte eksisterende anlæg bedre, vil et sammenhængende fjernvaresystem give optimale muligheder for at implementere overskudsvarme fra områdets virksomheder, som f.eks. teglværker og biogasanlæg, i fjernvarmesystemet, og undersøge muligheden for at implementere vedvarende energi som vind- og solenergi direkte i varmeproduktionen.

  - Sønderborg Varme har i 2018 og 2021 gennemført sammenlægninger med henholdsvis Gråsten Fjernvarme og Augustenborg Fjernvarme. Det har været en positiv proces, som har givet os langt bedre muligheder for at matche de store opgaver, vi står overfor: Grøn omstilling, udbygning og udvikling og en stabil og attraktiv pris til vores forbrugere. Derfor er det oplagt at undersøge muligheden for en sammenlægning med Broager Fjernvarme også, siger Claus Plum, formand for Sønderborg Fjernvarme.

  Det er afgørende for begge selskaber, at en eventuel sammenlægning giver positive effekter for alle forbrugere. Nogle af fordelene kræver, de to fjernvarmesystemer forbindes, hvilket ligger nogle år ud i fremtiden, men det ligger lige for at høste stordriftsfordelene ved fælles administration, fælles driftsledelse og vagtordning samt fælles vedligehold, indkøb af brændsel og andre services.

  I foråret 2024 forventer man at kunne fremlægge det økonomiske potentiale på selskabernes generalforsamlinger, som i sidste ende er dem, der vil skulle tage stilling til, om det er den vej, man skal gå.

  - Vi er enige om først at undersøge det økonomiske potentiale. Så kan generalforsamlingerne tage stilling til det, og er der opbakning, så fortsætter vi med at udarbejde det juridiske grundlag for en sammenlægning, som så kan fremlægges generalforsamlingerne til endelig godkendelse efterfølgende, slutter de to formænd.

  Andre klikkede på...