Gå til hovedindhold
Elmarked & Eltariffer
Forsyningssikkerhed
Sektorintegration

Nyhed: Håndbog for tilslutninger til elnettet

Cerius-Radius har sammen med Dansk Fjernvarme en håndbog klar, der fortæller, hvordan fjernvarmeselskaber kan få tilslutning til elnettet. Håndbogen bliver introduceret på Landsmøde 2023.

24. okt. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  Fjernvarmen er i fuld gang med at udfase naturgas og udrulle fjernvarme til helt nye kunder. Samtidig sker der en naturlig udvikling i de anlæg, der producerer varme, som går i retning af mere elbaseret varmeproduktion. For at fjernvarmen kan udvikle sig i et hurtigt tempo, er der meget vundet ved, at udrulning af fjernvarmen og udbygning af elnettet falder i hak med hinanden. Det samarbejde præsenterer Dansk Fjernvarme og Cerius-Radius i en fælles håndbog om tilslutning til elnettet.

  Det er ikke nogen hemmelighed, at elektrificeringen er i fuld gang. Regeringens klimafremskrivning, KF23 viser, at omkring halvdelen af varmeproduktionen bliver elbaseret i 2035. Og samtidig skal elnettet understøtte et elektrificeret samfund, hvor elforbruget bliver mange gange højere end i dag.

  - Vi ønsker med informationsmaterialet at fremme en effektiv proces, hvor vi bruger hinanden rigtigt, så vi kan få udfaset gasfyr til opvarmning og få sat strøm til fjernvarmen.

  Jens Fossar Madsen, direktør i Cerius-Radius.

  - I Danmark har vi en lang tradition for at finde fælles løsninger, så når vi kigger ind i en elektrificeret fremtid, er det naturligt at øge samarbejdet mellem fjernvarmen og de selskaber, der driver elnettet. Kommunikation og samarbejde er helt nødvendigt, hvis vi skal lykkes med at fastholde tempoet i udviklingen fjernvarmen samtidig med at elnettet udbygges til fremtidens elektrificerede samfund, siger Michael Søgaard Schrøder, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

  En god dialog bygger ofte på forståelse for hinandens udgangspunkt. Derfor har Dansk Fjernvarme og de sjællandske netvirksomheder Cerius-Radius taget initiativ til en håndbog, der beskriver forskellige tilslutningsmuligheder og tilslutningsprocesser.

  - Vi ønsker med informationsmaterialet at fremme en effektiv proces, hvor vi bruger hinanden rigtigt, så vi kan få udfaset gasfyr til opvarmning og få sat strøm til fjernvarmen, fortæller direktør i Cerius-Radius, Jens Fossar Madsen.

  Kommunikation er nøglen

  Budskabet fra Dansk Fjernvarme og Cerius-Radius er, at tæt dialog og tidligere indgåelse af en nettilslutningsaftale kan være nøglen til at få tandhjulene til at gribe ind i hinanden

  Der er forstærkninger af elnettet i gang mange steder, men den specifikke løsning til den enkelte store kunde går først rigtigt i gang, når der er indgået en nettilslutningsaftale, hvor man som kunde forpligter sig til en konkret tilslutning. Hvis tilslutningsaftalen først indgås sent i fjernvarmens egen udbygningsproces risikerer man at elnettet ikke er klar, når resten af projektet er.  

  - I praksis er det dog ikke uden udfordringer, da man som fjernvarmeselskab ofte gerne vil have ryddet de største usikkerheder, som f.eks. opnåelse af tilslutningsgrad og indhentning af tilbud, af vejen inden man forpligter sig i en tilslutningsaftale, siger Michael Søgaard Schrøder.

  Denne problemstilling bliver bl.a. behandlet af regeringens nationale energikrisestab (NEKST). Her har Dansk Fjernvarme også foreslået at der skal kigges på mulighederne for, at få mere parallelle processer, så der er mere samtidighed i planlægningsfasen hos fjernvarmeselskab og netvirksomhed - og ikke sekventielt, som i dag.

  - Dette vil også gøre det muligt for kommunerne, at se myndighedsbehandlingen af både fjernvarmeudbygning og den tilknyttede elnetudbygning som en helhed, siger Michael Søgaard Schrøder.

  Varmepumper og elkedler går hånd i hånd med udbygning af elnettet

  Når man dykker ned i håndbogen, kan man se, at der er flere processer, der skal lykkes samtidig. Fjernvarmeselskabet skal igennem en omfattende proces med projektgodkendelse, og netvirksomheden skal også meget ofte igennem en lignende proces med myndighedsgodkendelse, hvis der skal laves større udbygninger af elnettet.

  I og med effektbehovet ved både varmepumper og elkedler er rigtigt stort, er det ofte tilfældet, at netvirksomheden skal foretage større udbygninger af elnettet. Nogle af de store el-baserede fjernvarmeanlæg kan have et meget højt effektbehov; på alt mellem 5 MW og helt op til 250 MW for de allerstørste. Til sammenligning kræver en by som Roskilde en effekt på omkring 40 MW i spidsbelastningsperioder og så store kapaciteter kan man ikke bare have stående som ledige hyldevare.

  Andre klikkede på...