Gå til hovedindhold
Rammevilkår & Regulering
Varmekilder
Sektorintegration

Moderat julegave: Overskudsvarme fra spildevand er ikke omfattet af prisloft

I et svar fra ministeren til et udvalgsspørgsmål fremgår det, at spildevand ifølge Energistyrelsen ikke er omfattet prisloft for overskudsvarme.

04. dec. 2023
spildevandsanlæg
 • Læs op

Indhold

  Julemåneden var knap begyndt, før der var en tidlig julegave fra klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard til de varmeselskaber, der udnytter overskudsvarme fra spildevandsanlæg.

  Den 1. december kom der nemlig svar på et spørgsmål fra klimaordfører Signe Munk (SF) stillet tilbage i september i Folketingets Klima-, Energi og Forsyningsudvalg, om overskudsvarmeprojekter baseret på spildevand er omfattet det nye prisloft på overskudsvarme.

  Ministeren svarede, at spørgsmålet har været forbi Energistyrelsen – og deres vurdering falder positivt ud i forhold til overskudsvarmeprojekter baseret på spildevand.

  Svaret bringer julevarme til chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Jens Christian Nielsen:

  - Det er virkelig positivt for branchen, både for fjernvarmeselskaberne og spildevandsselskaberne, da vi nu kan styrke samarbejdet på tværs af forsyningssektoren, siger han og fortsætter:

  - Den energi, vi genanvender, kan fortrænge andre varmekilder, herunder fossil varmeproduktion.

  - Spildevand findes jo overalt, så det giver rigtig god mulighed for sektorintegration i hele Danmark

  Jens Christian Nielsen, chefkonsulent

  Læs hele ministersvaret her

  Spørgsmål 430

  Vil ministeren oplyse, om overskudsvarmeprojekter baseret på spildevand er omfattet af prisloftsreguleringen på overskudsvarme?

  Svar

  Jeg har forelagt spørgsmålet for Energistyrelsen, som oplyser følgende, hvortil jeg kan henholde mig:

  ”Varmeforsyningslovens § 1 a, nr. 2, indeholder følgende definition af overskudsvarme:

  2) Overskudsvarme: Uundgåelig varme produceret som biprodukt fra industrieller elproduktionsanlæg eller i tertiærsektoren, der ville blive bortledt uudnyttet i luft eller vand uden adgang til et fjernvarmesystem.

  Det er Energistyrelsens vurdering, at varme fra spildevand ikke må anses for at være uundgåelig varme, der er produceret som biprodukt fra et industrianlæg. Dermed vurderes det, at varme fra spildevand ikke er omfattet af varmeforsyningslovens definition af overskudsvarme, og derfor heller ikke af prisloftreguleringen på overskudsvarme.

  Energistyrelsen har i denne vurdering navnlig lagt vægt på, at spildevandet efter gennemførelse af renseprocessen i hovedsagen vil have samme temperatur som det havde ved tilløb, og at varmen således allerede findes i spildevandet, før det bliver behandlet på spildevandsanlægget.

  Det er derfor vurderingen, at varmen ikke kan anses for at være produceret som biprodukt fra spildevandsanlægget. Vurderingen er foretaget på baggrund af den gældende regulering.

  Det bemærkes, at der netop er vedtaget nye EE- og VE-direktiver, og at Energistyrelsen endnu ikke har færdiggjort arbejdet med at gennemgå, hvad disse direktiver evt. måtte have af betydning for reguleringen af varmeområdet, herunder på overskudsvarmeområdet og i forhold til udnyttelse af varme fra spildevandsanlæg.”

  Med venlig hilsen

  Lars Aagaard

  Potentialet for at udnytte overskudsvarme fra spildevand er i øvrigt rigtig stort, bemærker Jens Christian Nielsen.

  - Spildevand findes jo overalt, så det giver rigtig god mulighed for sektorintegration i hele Danmark, siger han.

  Der er dog et enkelt forbehold i svaret fra Lars Aaagard. Da der netop er vedtaget nye EE- og VE-direktiver, er Energistyrelsen endnu ikke er færdig med at gennemgå dem. Og det kan have betydning for reguleringen af overskudsvarmeområdet og udnyttelse af varme fra spildevandsanlæg.  

  Prisloftet spænder stadig ben for udnyttelse af overskudsvarme fra andre kilder. Dansk Fjernvarme vil fortsat arbejde på, at al anden udnyttelse af overskudsvarme bliver mulig – uden et prisloft.

  Se svaret på Folketingets hjemmesie

  Andre klikkede på...