Gå til hovedindhold
Rammevilkår & Regulering
Sektorintegration
Analyser & Udvikling

Overskudsvarme kan opvarme 100.000 parcelhuse

Analyse: En analyse fra 2022 viser, at der er et enormt potentiale for at udnytte overskudsvarme fra erhverv og industri.

23. aug. 2023
Tekst af Kim Vejrup, kve@danskfjernvarme.dk
 • Læs op

Indhold

  I april 2022 udkom analysen ”Overskudsvarmen er der – hvordan får vi udnyttet den?” udarbejdet af Rambøll på vegne af DI Energi. Formålet med analysen er at bidrage til at give et overblik over, hvor stort potentialet er for udnyttelse af overskudsvarme i Danmark.

  Hovedkonklusionen på analysen viser, at der er et uudnyttet potentiale på 60 procent svarende til en varmemængde, der kan dække cirka 100.000 parcelhuses behov. Altså er der et stort potentiale for at udfase blandt andet naturgas- og oliefyr i Danmark ved at fokusere endnu mere på udnyttelse af overskudsvarme. Derfor opfordrer analysen til, at der skal ske et større samarbejde mellem fjernvarmesektor og varmeudledende selskaber for netop at bidrage til at udnytte energien effektivt.

  Prisloft på overskudsvarme bremser grøn omstilling

  Dansk Fjernvarme kalder et nyt prisloft en mislykket og unødvendig barriere for et grønnere Danmark, der ikke alene bremser kommende projekter, men også sender eksisterende anlæg ud i en uvis fremtid.

  Analysen viser blandt andet, at:

  • Det samlede overskudsvarmepotentiale i Danmark er cirka 9.000 GWh/år.
  • Overskudsvarmepotentialet fra erhverv og industri i Danmark udgør cirka 3.000 GWh/år.
  • Potentialet for overskudsvarme i fjernkølingsområder er stort. Overskudsvarmepotentialet, der kan udnyttes med fjernkøling, er cirka 2.350 GWh.

  Den geografiske fordeling af overskudsvarmepotentialet viser, at der er størst potentiale i Region Syddanmark og Region Hovedstaden. Generelt er der dog et ret højt potentiale fordelt over hele Danmark.

  Prisloft skaber usikkerhed om udnyttelse af overskudsvarme

  Andre klikkede på...