Gå til hovedindhold
PtX & CCUS

Nyt udspil: Sådan trækker vi 7 mio. ton CO2 ud af atmosfæren

Hvis Danmark skal i gang med CO2-fangst, lagring og udnyttelse af CO2, så er det oplagt at kigge mod energi- og forsyningssektoren, hvor potentialet for CO2-fangst er enormt. Dansk Fjernvarme præsenterer i et nyt udspil en række anbefalinger til at indfri sektorens store potentiale.

08. mar. 2023
Tekst af Mikkel Lysgaard, mil@danskfjernvarme.dk
20211105-ThistedKraftvarmeværk-012
 • Læs op

Indhold

  Dansk Fjernvarmes vurderer, at der i dag stadig ikke er etableret rammer og en sammenhængende regulering, som skal sikre en hurtig og effektiv implementering af CO2-fangst i den danske energi- og forsyningssektor.

  Derfor har brancheorganisationen samlet en række anbefalinger i et samlet CCUS udspil, som skal sikre at CO2-udledende forsyningsselskaber kan reducere udledningerne gennem CO2-fangst, bidrage til de danske klimamål og levere biogen CO2 til grønne brændsler og negative emissioner.

  - Vi har et enormt potentiale til at levere reelle CO2-reduktioner, der kan bidrage til, at vi indfrier vores samlede klimamål. Det er helt afgørende, at vi som samfund indfrier potentialet, så vi kan sikre, ikke bare en grøn energi- og forsyningssektor, men et helt grønt Danmark. Det kræver imidlertid, at vi får ændret forsyningssektorens rammevilkår og det er derfor, vi har samlet hele sektoren i et udspil, der netop sætter fokus på de nødvendige løsninger, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

  Dansk Fjernvarmes medlemskreds består blandt andet af cirka 350 fjernvarme- og kraftvarmeselskaber samt affaldsenergianlæg. Selskabernes primære fokus er at levere grøn og konkurrencedygtig fjernvarme med høj forsyningssikkerhed.

  Vi står med en medlemskreds, der efterspørger de nødvendige rammer, der gør, at de kan begynde at investere i CO2-fangst, fordi det er en omkostningstung investering.

  Kim Mortensen
  Udspil: Sådan sikrer vi CO2-fangst i Danmark
  Podcast: Udspil om CO2-fangst

  Dansk Fjernvarmes CCUS udspil

  4 konkrete forslag:

  • Stop konkurrencemodellen af affaldsenergien.
  • Indfør en reel negativ CO2-afgift, som tildeles gennem tilskud per ton CO2 frem for konkurrencebaserede puljer.
  • Inkluder negative emissioner i EU’s kvotesystem
  • CO2-fangst skal kunne være en del af hovedaktiviteten for kommunale selskaber.

  - Sektoren er allerede en afgørende brik i Danmarks grønne omstilling ved, at vi udfaser den sorte energi i egne selskaber, private boliger og industri generelt. Ved at give sektoren bredere rammer for at etablere CO2-fangst er potentialet endnu større, og vi kan påtage os medansvaret for at omstille dele af de øvrige sektorer i transport og landbrugssektoren. Vi står med en medlemskreds, der efterspørger de nødvendige rammer, der gør, at de kan begynde at investere i CO2-fangst, fordi det er en omkostningstung investering, siger Kim Mortensen.

  Danske affaldsenergi- og biomasseanlæg kan levere CO2 til produktion af grønne brændsler

  I fremtiden skal mange af verdens fly, skibe, lastbiler og industri køre på grønne brændsler, som produceres på Power-to-X anlæg. De anlæg har brug for biogen CO2 til deres processer, hvor fjernvarmesektoren kan levere dette fra affaldsenergi- og biomasseanlæg.

  - Vi vurderer, at behovet for CO2 fra biogene kilder til produktion af grønne brændsler i 2050 vil være mellem 3 og 5 mio. ton. Derfor giver det god mening at etablere CO2-fangst på affaldsenergianlæg og biomasseanlæg, hvor CO2en kan fanges effektivt, siger Jannick Buhl, chefkonsulent i Dansk Fjernvarme.

  Netop affaldsenergianlæg kan bidrage med en stor del af CO2-reduktionerne ved etablering af CO2-fangst på anlæggene. Det spænder det nye lovforslag om konkurrenceudsættelse af affaldsenergikapaciteten dog ben for, da den fremsatte konkurrencemodel vil føre til stor usikkerhed blandt affaldsenergiselskaber og forhindre langsigtede investeringer.

  - Hvis et affaldsenergianlæg er under konkurrence og truet på eksistensen gennem en politisk aftale, der siger, at 30 procent skal gå konkurs eller lukke frem mod 2030, så kommer det til at være rigtig svært at opnå finansiering for langsigtede og klimavenlige investeringer. Det sætter helt konkret selskaberne i en mærkelig limbo frem mod 2030, hvor delmålet på 70 procent CO2-reduktion skal være nået, siger Jannick Buhl og slutter:

  - Vores klare anbefaling er, at det er bedst for klimaet og forbrugerpriserne, hvis konkurrencemodellen droppes, og der skabes klare og velkendte rammer, så vi i stedet kan investere i at udnytte affaldsenergiens store potentiale for CO2-fangst.

  Andre klikkede på...